Bibel 2000 (B2000)
148

Psalm 148

1481Halleluja!

Prisa Herren i himlen,

prisa honom i höjden.

2Prisa honom, alla hans änglar,

prisa honom, hela hans här.

3Prisa honom, sol och måne,

prisa honom, alla strålande stjärnor.

4Prisa honom, du himlarnas himmel,

du vatten ovanför himlen.

5De skall prisa Herrens namn,

ty han befallde och de skapades.

6Han gav dem deras plats för evig tid,

bestämde en ordning som aldrig förgår.

7Prisa Herren på jorden,

havsdjur och väldiga djup,

8blixt och hagel, snö och dimma,

du stormvind som gör vad han befaller,

9alla höjder och berg,

alla fruktträd och cedrar,

10vilda djur och boskap,

kräldjur och flygande fåglar,

11alla jordens kungar och folk,

alla dess furstar och domare,

12ynglingar och flickor,

gamla och unga.

13De skall prisa Herrens namn,

hans namn är det enda upphöjda,

över jord och himmel är hans majestät.

14Han har gjort sitt folk mäktigt,

till ära för alla sina trogna,

för Israel, det folk som står honom nära.

Halleluja!

149

Psalm 149

1491Halleluja!

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung hans lov i de trognas församling.

2Israel skall glädjas över sin skapare,

Sions folk skall jubla över sin konung.

3Med dans skall de prisa hans namn,

till tamburin och lyra skall de sjunga hans lov.

4Ty Herren älskar sitt folk

och skänker de maktlösa seger.

5I triumf skall de trogna jubla

och höja glädjerop om natten.

6Ur deras strupar stiger lovsång till Gud,

i deras hand är ett skarpslipat svärd.

7De skall ta hämnd på folken,

straffa främmande folkslag,

8binda deras kungar med kedjor,

deras stormän med bojor av järn.

9De skall verkställa den dom som är fälld.

Det är en ära för alla hans trogna.

Halleluja!

150

Psalm 150

1501Halleluja!

Prisa Gud i hans helgedom,

prisa honom i hans höga himmel.

2Prisa honom för hans mäktiga gärningar,

prisa honom för hans väldiga storhet.

3Prisa honom med hornstötar,

prisa honom med harpa och lyra,

4prisa honom med tamburin och dans,

prisa honom med strängaspel och flöjt,

5prisa honom med klingande cymbaler,

prisa honom med jublande cymbaler.

6Allt som lever och andas skall prisa Herren.

Halleluja!