Bibel 2000 (B2000)
147

Psalm 147

1471Halleluja!

Det är gott att sjunga vår Guds lov,

lovsång är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem

och samlar det skingrade Israel.

3Han ger läkedom åt de förtvivlade,

han helar deras sår.

4Han bestämmer stjärnornas antal

och ger dem deras namn.

5Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,

hans vishet är utan gräns.

6Herren stöder de svaga,

de gudlösa slår han till marken.

7Tacka Herren med sång,

lovsjung vår Gud till lyra,

8han som täcker himlen med moln,

som skänker regn åt jorden

och låter gräset gro på bergen,

9han som ger föda åt djuren,

åt korpens skrikande ungar.

10Han gläder sig inte åt stridshästars kraft

och soldaternas snabba steg.

11Nej, Herren älskar de gudfruktiga,

dem som hoppas på hans nåd.

12Lova Herren, Jerusalem,

Sion, prisa din Gud.

13Han gör bommarna för dina portar starka

och välsignar ditt folk där inne.

14Han ger fred och välgång åt ditt land

och mättar dig med finaste vete.

15Han sänder sitt bud till jorden,

snabbt löper hans ord.

16Han låter snö falla som ull,

rimfrost strör han ut som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor,

hans köld får vattnet att frysa.

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnet strömmar.

19Han förkunnar sitt ord för Jakob,

sina stadgar och lagar för Israel.

20Så har han inte gjort för andra folk,

de känner inte hans lagar.

Halleluja!

148

Psalm 148

1481Halleluja!

Prisa Herren i himlen,

prisa honom i höjden.

2Prisa honom, alla hans änglar,

prisa honom, hela hans här.

3Prisa honom, sol och måne,

prisa honom, alla strålande stjärnor.

4Prisa honom, du himlarnas himmel,

du vatten ovanför himlen.

5De skall prisa Herrens namn,

ty han befallde och de skapades.

6Han gav dem deras plats för evig tid,

bestämde en ordning som aldrig förgår.

7Prisa Herren på jorden,

havsdjur och väldiga djup,

8blixt och hagel, snö och dimma,

du stormvind som gör vad han befaller,

9alla höjder och berg,

alla fruktträd och cedrar,

10vilda djur och boskap,

kräldjur och flygande fåglar,

11alla jordens kungar och folk,

alla dess furstar och domare,

12ynglingar och flickor,

gamla och unga.

13De skall prisa Herrens namn,

hans namn är det enda upphöjda,

över jord och himmel är hans majestät.

14Han har gjort sitt folk mäktigt,

till ära för alla sina trogna,

för Israel, det folk som står honom nära.

Halleluja!

149

Psalm 149

1491Halleluja!

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung hans lov i de trognas församling.

2Israel skall glädjas över sin skapare,

Sions folk skall jubla över sin konung.

3Med dans skall de prisa hans namn,

till tamburin och lyra skall de sjunga hans lov.

4Ty Herren älskar sitt folk

och skänker de maktlösa seger.

5I triumf skall de trogna jubla

och höja glädjerop om natten.

6Ur deras strupar stiger lovsång till Gud,

i deras hand är ett skarpslipat svärd.

7De skall ta hämnd på folken,

straffa främmande folkslag,

8binda deras kungar med kedjor,

deras stormän med bojor av järn.

9De skall verkställa den dom som är fälld.

Det är en ära för alla hans trogna.

Halleluja!