Bibel 2000 (B2000)
147

Psalm 147

1471

147:1
Ps 92:2
Halleluja!

Det är gott att sjunga vår Guds lov,

lovsång är skön och ljuvlig.

2

147:2 f.
Ps 51:20
102:14
147:2
Jes 11:12
27:13
Jer 31:10
Herren bygger upp Jerusalem

och samlar det skingrade Israel.

3

147:3
Ps 34:18Jes 61:1
Jer 33:6
Han ger läkedom åt de förtvivlade,

han helar deras sår.

4

147:4
Jes 40:26+
Han bestämmer stjärnornas antal

och ger dem deras namn.

5

147:5
Jes 40:28
Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,

hans vishet är utan gräns.

6Herren stöder de svaga,

de gudlösa slår han till marken.

7Tacka Herren med sång,

lovsjung vår Gud till lyra,

8

147:8
Ps 65:10Apg 14:17+
han som täcker himlen med moln,

som skänker regn åt jorden

och låter gräset gro på bergen,

9

147:9
Job 39:3
Luk 12:24
han som ger föda åt djuren,

åt korpens skrikande ungar.

10

147:10 f.
Ps 33:16
Han gläder sig inte åt stridshästars kraft

och soldaternas snabba steg.

11Nej, Herren älskar de gudfruktiga,

dem som hoppas på hans nåd.

12147:12 I Septuaginta räknas 147:12–20 som en separat psalm. Därmed sammanfaller åter dess numrering av psalmerna med den som återfinns i MT och i den svenska översättningen; se not till Ps 9–10 och jfr noter till 114:1; 116:1.Lova Herren, Jerusalem,

Sion, prisa din Gud.

13Han gör bommarna för dina portar starka

och välsignar ditt folk där inne.

14

147:14
Ps 81:17a
Han ger fred och välgång åt ditt land

och mättar dig med finaste vete.

15

147:15–18
Job 37:638:22–30
147:15
Ps 33:9
Han sänder sitt bud till jorden,

snabbt löper hans ord.

16

147:16
Syr 43:19
Han låter snö falla som ull,

rimfrost strör han ut som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor,

hans köld får vattnet att frysa.

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnet strömmar.

19

147:19 f.
5~Mos 4:8
Syr 24:8
Bar 3:37
Han förkunnar sitt ord för Jakob,

sina stadgar och lagar för Israel.

20Så har han inte gjort för andra folk,

de känner inte hans lagar.

Halleluja!