Bibel 2000 (B2000)
146

Psalm 146

1461Halleluja!

Prisa Herren, min själ!

2Jag vill prisa honom så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag är till.

3Lita aldrig på mäktiga män,

människor som ingen hjälp kan ge.

4De ger upp andan och blir jord igen,

då går deras planer om intet.

5Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud

och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

6Han som har gjort himmel och jord och hav

och allt vad som finns i dem,

han sviker aldrig sina löften.

7Han ger de förtryckta deras rätt,

han ger de svältande bröd.

Herren befriar de fångna,

8Herren öppnar blinda ögon,

Herren rätar krökta ryggar,

Herren älskar de trogna,

9Herren ger främlingar skydd,

stöder faderlösa och änkor

men korsar de ondas planer.

10Herren härskar för evigt,

din Gud, o Sion, från släkte till släkte.

Halleluja!

147

Psalm 147

1471Halleluja!

Det är gott att sjunga vår Guds lov,

lovsång är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem

och samlar det skingrade Israel.

3Han ger läkedom åt de förtvivlade,

han helar deras sår.

4Han bestämmer stjärnornas antal

och ger dem deras namn.

5Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,

hans vishet är utan gräns.

6Herren stöder de svaga,

de gudlösa slår han till marken.

7Tacka Herren med sång,

lovsjung vår Gud till lyra,

8han som täcker himlen med moln,

som skänker regn åt jorden

och låter gräset gro på bergen,

9han som ger föda åt djuren,

åt korpens skrikande ungar.

10Han gläder sig inte åt stridshästars kraft

och soldaternas snabba steg.

11Nej, Herren älskar de gudfruktiga,

dem som hoppas på hans nåd.

12Lova Herren, Jerusalem,

Sion, prisa din Gud.

13Han gör bommarna för dina portar starka

och välsignar ditt folk där inne.

14Han ger fred och välgång åt ditt land

och mättar dig med finaste vete.

15Han sänder sitt bud till jorden,

snabbt löper hans ord.

16Han låter snö falla som ull,

rimfrost strör han ut som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor,

hans köld får vattnet att frysa.

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnet strömmar.

19Han förkunnar sitt ord för Jakob,

sina stadgar och lagar för Israel.

20Så har han inte gjort för andra folk,

de känner inte hans lagar.

Halleluja!

148

Psalm 148

1481Halleluja!

Prisa Herren i himlen,

prisa honom i höjden.

2Prisa honom, alla hans änglar,

prisa honom, hela hans här.

3Prisa honom, sol och måne,

prisa honom, alla strålande stjärnor.

4Prisa honom, du himlarnas himmel,

du vatten ovanför himlen.

5De skall prisa Herrens namn,

ty han befallde och de skapades.

6Han gav dem deras plats för evig tid,

bestämde en ordning som aldrig förgår.

7Prisa Herren på jorden,

havsdjur och väldiga djup,

8blixt och hagel, snö och dimma,

du stormvind som gör vad han befaller,

9alla höjder och berg,

alla fruktträd och cedrar,

10vilda djur och boskap,

kräldjur och flygande fåglar,

11alla jordens kungar och folk,

alla dess furstar och domare,

12ynglingar och flickor,

gamla och unga.

13De skall prisa Herrens namn,

hans namn är det enda upphöjda,

över jord och himmel är hans majestät.

14Han har gjort sitt folk mäktigt,

till ära för alla sina trogna,

för Israel, det folk som står honom nära.

Halleluja!