Bibel 2000 (B2000)
146

Psalm 146

1461Halleluja!

Prisa Herren, min själ!

2

146:2
Ps 34:2+
Jag vill prisa honom så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag är till.

3

146:3 ff.
Jes 2:22+
146:3
Ps 118:8
Lita aldrig på mäktiga män,

människor som ingen hjälp kan ge.

4De ger upp andan och blir jord igen,

då går deras planer om intet.

5Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud

och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

6Han som har gjort himmel och jord och hav

och allt vad som finns i dem,

han sviker aldrig sina löften.

7Han ger de förtryckta deras rätt,

han ger de svältande bröd.

Herren befriar de fångna,

8

146:8
Ps 145:14
Jes 42:7
Herren öppnar blinda ögon,

Herren rätar krökta ryggar,

Herren älskar de trogna,

9

146:9
Ps 68:6+
146:9 främlingar Invandrare.Herren ger främlingar skydd,

stöder faderlösa och änkor

men korsar de ondas planer.

10Herren härskar för evigt,

din Gud, o Sion, från släkte till släkte.

Halleluja!