Bibel 2000 (B2000)
145

Psalm 145

1451En lovsång av David.

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,

nu och för evigt prisar jag ditt namn.

2Dag efter dag vill jag prisa dig,

nu och för evigt sjunga ditt lov.

3Stor är Herren, högt är han prisad,

ingen kan fatta hans storhet.

4Släkte efter släkte skall hylla dina verk

och vittna om dina väldiga gärningar.

5De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,

och de under som du gör vill jag besjunga.

6De skall prisa din fruktansvärda makt,

och din storhet vill jag förkunna.

7De skall ropa ut din stora godhet

och jubla över din trofasthet.

8Nådig och barmhärtig är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek.

9Herren är god mot alla,

barmhärtig mot allt han har skapat.

10Herre, allt du har skapat skall tacka dig,

dina trogna skall lovsjunga dig.

11De skall tala om ditt rikes ära

och förkunna din väldiga kraft,

12så att alla lär känna din makt,

ditt rikes ära och härlighet.

13aDitt rike står i alla tider,

ditt välde från släkte till släkte.

13bGud håller sina löften,

kärleksfull i allt han gör.

14Herren stöder dem som vacklar,

han rätar krökta ryggar.

15Allas ögon är vända mot dig,

och du ger dem föda i rätt tid.

16Du öppnar din hand

och stillar allt levandes hunger.

17Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,

kärleksfull i allt han gör.

18Herren är nära alla som ropar,

alla som av hjärtat ropar till honom.

19Herren gör vad de fromma begär,

han hör deras rop och räddar dem.

20Herren skyddar dem som älskar honom,

men alla de onda förgör han.

21Herrens lov vill jag sjunga,

allt som lever skall prisa hans heliga namn

nu och för evigt.

146

Psalm 146

1461Halleluja!

Prisa Herren, min själ!

2Jag vill prisa honom så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag är till.

3Lita aldrig på mäktiga män,

människor som ingen hjälp kan ge.

4De ger upp andan och blir jord igen,

då går deras planer om intet.

5Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud

och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

6Han som har gjort himmel och jord och hav

och allt vad som finns i dem,

han sviker aldrig sina löften.

7Han ger de förtryckta deras rätt,

han ger de svältande bröd.

Herren befriar de fångna,

8Herren öppnar blinda ögon,

Herren rätar krökta ryggar,

Herren älskar de trogna,

9Herren ger främlingar skydd,

stöder faderlösa och änkor

men korsar de ondas planer.

10Herren härskar för evigt,

din Gud, o Sion, från släkte till släkte.

Halleluja!

147

Psalm 147

1471Halleluja!

Det är gott att sjunga vår Guds lov,

lovsång är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem

och samlar det skingrade Israel.

3Han ger läkedom åt de förtvivlade,

han helar deras sår.

4Han bestämmer stjärnornas antal

och ger dem deras namn.

5Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,

hans vishet är utan gräns.

6Herren stöder de svaga,

de gudlösa slår han till marken.

7Tacka Herren med sång,

lovsjung vår Gud till lyra,

8han som täcker himlen med moln,

som skänker regn åt jorden

och låter gräset gro på bergen,

9han som ger föda åt djuren,

åt korpens skrikande ungar.

10Han gläder sig inte åt stridshästars kraft

och soldaternas snabba steg.

11Nej, Herren älskar de gudfruktiga,

dem som hoppas på hans nåd.

12Lova Herren, Jerusalem,

Sion, prisa din Gud.

13Han gör bommarna för dina portar starka

och välsignar ditt folk där inne.

14Han ger fred och välgång åt ditt land

och mättar dig med finaste vete.

15Han sänder sitt bud till jorden,

snabbt löper hans ord.

16Han låter snö falla som ull,

rimfrost strör han ut som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor,

hans köld får vattnet att frysa.

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnet strömmar.

19Han förkunnar sitt ord för Jakob,

sina stadgar och lagar för Israel.

20Så har han inte gjort för andra folk,

de känner inte hans lagar.

Halleluja!