Bibel 2000 (B2000)
145

Psalm 145

1451

145:1 f.
Ps 34:2+
145 Alfabetiska dikter. I MT saknas N-versen (v. 13b), men den finns i en Qumran-handskrift, i Septuaginta och i Peshitta.En lovsång av David.

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,

nu och för evigt prisar jag ditt namn.

2Dag efter dag vill jag prisa dig,

nu och för evigt sjunga ditt lov.

3

145:3
Job 36:26a+
Stor är Herren, högt är han prisad,

ingen kan fatta hans storhet.

4

145:4 ff.
Ps 78:3
Släkte efter släkte skall hylla dina verk

och vittna om dina väldiga gärningar.

5De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,

och de under som du gör vill jag besjunga.

6De skall prisa din fruktansvärda makt,

och din storhet vill jag förkunna.

7De skall ropa ut din stora godhet

och jubla över din trofasthet.

8

145:8
2 Mos 34:6–7a+

Nådig och barmhärtig är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek.

9Herren är god mot alla,

barmhärtig mot allt han har skapat.

10Herre, allt du har skapat skall tacka dig,

dina trogna skall lovsjunga dig.

11De skall tala om ditt rikes ära

och förkunna din väldiga kraft,

12så att alla lär känna din makt,

ditt rikes ära och härlighet.

13aDitt rike står i alla tider,

ditt välde från släkte till släkte.

13bGud håller sina löften,

kärleksfull i allt han gör.

14

145:14
Ps 146:8
Herren stöder dem som vacklar,

han rätar krökta ryggar.

15

145:15 f.
Ps 104:27
Allas ögon är vända mot dig,

och du ger dem föda i rätt tid.

16Du öppnar din hand

och stillar allt levandes hunger.

17Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,

kärleksfull i allt han gör.

18

145:18
Ps 34:18
Herren är nära alla som ropar,

alla som av hjärtat ropar till honom.

19Herren gör vad de fromma begär,

han hör deras rop och räddar dem.

20

145:20
1~Sam 2:5
Ps 97:10
Herren skyddar dem som älskar honom,

men alla de onda förgör han.

21Herrens lov vill jag sjunga,

allt som lever skall prisa hans heliga namn

nu och för evigt.