Bibel 2000 (B2000)
144

Psalm 144

1441Av David.

Lovad vare Herren, min klippa,

han som övat min arm för krig

och lärt min hand att strida,

2min klippa och min borg,

min fristad och min räddare,

min sköld, min tillflykt,

han som lägger folken under mina fötter.

3Herre, vad är en människa

att du bryr dig om henne,

en dödlig att du räknar med honom?

4Människan är som en vindfläkt,

hennes levnad en flyktig skugga.

5Herre, vik undan din himmel, stig ner,

rör vid bergen så att de ryker.

6Låt blixtar ljunga vida omkring,

skjut dina pilar, låt dem vina.

7Räck ut din hand från höjden,

befria mig och rädda mig

ur djupa vatten,

undan främlingar,

8som har munnen full av lögner

och med lyftad hand svär falska eder.

9Gud, jag vill sjunga en ny sång till din ära,

spela på tiosträngad harpa,

10-11du som ger seger åt kungar

och befriar din tjänare David.

Rädda mig från det grymma svärdet,

befria mig från främlingar,

som har munnen full av lögner

och med lyftad hand svär falska eder.

12Våra söner är som växande plantor,

i blomman av sin ålder.

Våra döttrar är som pelare,

skulpterade för palats.

13Våra förråd är fulla,

de rymmer föda av alla slag.

Fåren förökar sig tusenfalt,

ja, tiotusenfalt, på ängarna,

14och våra kor är feta.

Ingen anfaller oss, ingen fördriver oss,

på våra gator hörs ingen klagan.

15Lyckligt det folk som har det så,

lyckligt det folk som har Herren till Gud.

145

Psalm 145

1451En lovsång av David.

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,

nu och för evigt prisar jag ditt namn.

2Dag efter dag vill jag prisa dig,

nu och för evigt sjunga ditt lov.

3Stor är Herren, högt är han prisad,

ingen kan fatta hans storhet.

4Släkte efter släkte skall hylla dina verk

och vittna om dina väldiga gärningar.

5De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,

och de under som du gör vill jag besjunga.

6De skall prisa din fruktansvärda makt,

och din storhet vill jag förkunna.

7De skall ropa ut din stora godhet

och jubla över din trofasthet.

8Nådig och barmhärtig är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek.

9Herren är god mot alla,

barmhärtig mot allt han har skapat.

10Herre, allt du har skapat skall tacka dig,

dina trogna skall lovsjunga dig.

11De skall tala om ditt rikes ära

och förkunna din väldiga kraft,

12så att alla lär känna din makt,

ditt rikes ära och härlighet.

13aDitt rike står i alla tider,

ditt välde från släkte till släkte.

13bGud håller sina löften,

kärleksfull i allt han gör.

14Herren stöder dem som vacklar,

han rätar krökta ryggar.

15Allas ögon är vända mot dig,

och du ger dem föda i rätt tid.

16Du öppnar din hand

och stillar allt levandes hunger.

17Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,

kärleksfull i allt han gör.

18Herren är nära alla som ropar,

alla som av hjärtat ropar till honom.

19Herren gör vad de fromma begär,

han hör deras rop och räddar dem.

20Herren skyddar dem som älskar honom,

men alla de onda förgör han.

21Herrens lov vill jag sjunga,

allt som lever skall prisa hans heliga namn

nu och för evigt.

146

Psalm 146

1461Halleluja!

Prisa Herren, min själ!

2Jag vill prisa honom så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag är till.

3Lita aldrig på mäktiga män,

människor som ingen hjälp kan ge.

4De ger upp andan och blir jord igen,

då går deras planer om intet.

5Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud

och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

6Han som har gjort himmel och jord och hav

och allt vad som finns i dem,

han sviker aldrig sina löften.

7Han ger de förtryckta deras rätt,

han ger de svältande bröd.

Herren befriar de fångna,

8Herren öppnar blinda ögon,

Herren rätar krökta ryggar,

Herren älskar de trogna,

9Herren ger främlingar skydd,

stöder faderlösa och änkor

men korsar de ondas planer.

10Herren härskar för evigt,

din Gud, o Sion, från släkte till släkte.

Halleluja!