Bibel 2000 (B2000)
143

Psalm 143

1431En psalm av David.

Herre, hör min bön,

lyssna till mitt rop, du som håller ord,

svara mig, du som är rättfärdig.

2Ställ inte din tjänare inför din domstol,

ingen människa kan få rätt mot dig.

3Fienden förföljer mig,

han har krossat mig

och låter mig bo i mörker

som de sedan länge döda.

4Modet sviker mig,

hjärtat förlamas i bröstet.

5Jag minns förgångna tider

och tänker på allt du har gjort,

jag begrundar vad din hand förmått.

6Jag sträcker mina händer mot dig,

öppnar mig som törstig jord.

7Herre, skynda att svara mig,

jag orkar inte mer.

Dölj inte ditt ansikte för mig,

då blir jag lik dem som lagts i graven.

8Låt mig var morgon möta din trofasthet,

ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg jag skall gå,

jag sätter mitt hopp till dig.

9Herre, rädda mig från mina fiender,

jag flyr till dig.

10Lär mig att göra din vilja,

ty du är min Gud.

Må din goda ande leda mig

på jämn mark.

11Herre, bevara mitt liv, ditt namn till ära,

tag mig ur nöden, du som är rättfärdig.

12Förinta mina fiender, du som är trofast,

förgör dem som står efter mitt liv,

ty jag är din tjänare.

144

Psalm 144

1441Av David.

Lovad vare Herren, min klippa,

han som övat min arm för krig

och lärt min hand att strida,

2min klippa och min borg,

min fristad och min räddare,

min sköld, min tillflykt,

han som lägger folken under mina fötter.

3Herre, vad är en människa

att du bryr dig om henne,

en dödlig att du räknar med honom?

4Människan är som en vindfläkt,

hennes levnad en flyktig skugga.

5Herre, vik undan din himmel, stig ner,

rör vid bergen så att de ryker.

6Låt blixtar ljunga vida omkring,

skjut dina pilar, låt dem vina.

7Räck ut din hand från höjden,

befria mig och rädda mig

ur djupa vatten,

undan främlingar,

8som har munnen full av lögner

och med lyftad hand svär falska eder.

9Gud, jag vill sjunga en ny sång till din ära,

spela på tiosträngad harpa,

10-11du som ger seger åt kungar

och befriar din tjänare David.

Rädda mig från det grymma svärdet,

befria mig från främlingar,

som har munnen full av lögner

och med lyftad hand svär falska eder.

12Våra söner är som växande plantor,

i blomman av sin ålder.

Våra döttrar är som pelare,

skulpterade för palats.

13Våra förråd är fulla,

de rymmer föda av alla slag.

Fåren förökar sig tusenfalt,

ja, tiotusenfalt, på ängarna,

14och våra kor är feta.

Ingen anfaller oss, ingen fördriver oss,

på våra gator hörs ingen klagan.

15Lyckligt det folk som har det så,

lyckligt det folk som har Herren till Gud.

145

Psalm 145

1451En lovsång av David.

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,

nu och för evigt prisar jag ditt namn.

2Dag efter dag vill jag prisa dig,

nu och för evigt sjunga ditt lov.

3Stor är Herren, högt är han prisad,

ingen kan fatta hans storhet.

4Släkte efter släkte skall hylla dina verk

och vittna om dina väldiga gärningar.

5De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,

och de under som du gör vill jag besjunga.

6De skall prisa din fruktansvärda makt,

och din storhet vill jag förkunna.

7De skall ropa ut din stora godhet

och jubla över din trofasthet.

8Nådig och barmhärtig är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek.

9Herren är god mot alla,

barmhärtig mot allt han har skapat.

10Herre, allt du har skapat skall tacka dig,

dina trogna skall lovsjunga dig.

11De skall tala om ditt rikes ära

och förkunna din väldiga kraft,

12så att alla lär känna din makt,

ditt rikes ära och härlighet.

13aDitt rike står i alla tider,

ditt välde från släkte till släkte.

13bGud håller sina löften,

kärleksfull i allt han gör.

14Herren stöder dem som vacklar,

han rätar krökta ryggar.

15Allas ögon är vända mot dig,

och du ger dem föda i rätt tid.

16Du öppnar din hand

och stillar allt levandes hunger.

17Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,

kärleksfull i allt han gör.

18Herren är nära alla som ropar,

alla som av hjärtat ropar till honom.

19Herren gör vad de fromma begär,

han hör deras rop och räddar dem.

20Herren skyddar dem som älskar honom,

men alla de onda förgör han.

21Herrens lov vill jag sjunga,

allt som lever skall prisa hans heliga namn

nu och för evigt.