Bibel 2000 (B2000)
141

Psalm 141

1411En psalm av David.

Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp,

lyssna på mig när jag ropar.

2

141:2
2~Mos 30:7Judit 9:1Upp 5:8+
Låt min bön vara rökelse för dig,

mina lyfta händer ett kvällsoffer.

3

141:3
Ps 39:2+
Herre, sätt en vakt för min mun,

en dörrvakt för mina läppar.

4

141:4b
Ords 23:1–3,6
Låt mig inte få lust till onda ord

och utföra gudlösa handlingar

tillsammans med ogärningsmän.

Deras läckerheter vill jag inte smaka.

5

141:5
Ords 27:5
141:5 ff. [---] Text. Även i början av v. 5 är MT oklar och troligen skadad. Texten rekonstruerad, delvis med stöd av Septuaginta.De rättfärdiga kan slå mig,

i kärlek kan de tukta mig,

men de gudlösa får inte gjuta olja på mitt huvud.

[---]

6[---]

7[---]

8Herre, min härskare, mot dig vänder jag blicken,

hos dig söker jag min tillflykt.

Låt inte mitt liv gå till spillo!

9

141:9 f.
Ps 35:7
141:9
Ps 140:6+
Bevara mig för fällorna de lägger ut,

för ogärningsmännens snaror.

10Låt de gudlösa snärjas i sina egna nät

medan jag går oskadd förbi.