Bibel 2000 (B2000)

Psalm 141

1411En psalm av David.

Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp,

lyssna på mig när jag ropar.

2Låt min bön vara rökelse för dig,

mina lyfta händer ett kvällsoffer.

3Herre, sätt en vakt för min mun,

en dörrvakt för mina läppar.

4Låt mig inte få lust till onda ord

och utföra gudlösa handlingar

tillsammans med ogärningsmän.

Deras läckerheter vill jag inte smaka.

5De rättfärdiga kan slå mig,

i kärlek kan de tukta mig,

men de gudlösa får inte gjuta olja på mitt huvud.

[---]

6[---]

7[---]

8Herre, min härskare, mot dig vänder jag blicken,

hos dig söker jag min tillflykt.

Låt inte mitt liv gå till spillo!

9Bevara mig för fällorna de lägger ut,

för ogärningsmännens snaror.

10Låt de gudlösa snärjas i sina egna nät

medan jag går oskadd förbi.