Bibel 2000 (B2000)

Psalm 140

1401För körledaren. En psalm av David.

2Rädda mig, Herre, från onda människor,

skydda mig mot våldsmän,

3de som har ont i sinnet

och alltid vållar strid.

4De gör sin tunga vass som ormens,

de har etter på sina läppar.

5Bevara mig, Herre, för de gudlösa,

skydda mig mot våldsmän

som försöker få mig att falla.

6De högmodiga gillrar fällor för mig,

de illvilliga lägger ut sina nät,

längs vägen sätter de snaror för mig.

7Jag säger till Herren: Du är min Gud,

hör, Herre, när jag bönfaller dig.

8Herre, min härskare, min starke hjälpare,

du skyddar mitt huvud på stridens dag.

9Uppfyll inte de gudlösas önskningar,

Herre, låt inte deras planer lyckas.

10Låt inte dem som omringar mig triumfera,

låt deras hotfulla tal drabba dem själva.

11Låt glödande kol regna över dem,

låt dem falla i gropar de inte kan ta sig ur.

12Den som sprider förtal får inte leva i landet,

våldsmännen skall jagas av olyckor, slag på slag.

13Jag vet att Herren tar sig an de hjälplösas sak

och skaffar de fattiga rätt.

14De rättfärdiga skall tacka dig,

de redbara bo i din närhet.