Bibel 2000 (B2000)
13

Psalm 13

131För körledaren. En psalm av David.

2Hur länge skall du glömma mig, Herre?

Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

3Hur länge skall tankarna mala,

mitt hjärta ängslas dag efter dag?

Hur länge skall min fiende triumfera?

4Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon,

låt mig inte somna in i döden,

5låt inte min fiende säga att han besegrat mig,

mina ovänner jubla över mitt fall.

6Jag litar på din godhet,

mitt hjärta skall jubla över din hjälp.

Jag vill sjunga till Herrens ära,

ty han är god mot mig.

14

Psalm 14

141För körledaren. Av David.

Dårarna tänker: »Det finns ingen Gud.«

De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda.

2Herren blickar ner från himlen,

han ser på människosläktet:

Finns det någon som är klok,

någon som söker sig till Gud?

3Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda.

4Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

och aldrig åkallar Herren?

5Så drabbas de av skräck,

ty Gud är hos de rättfärdiga.

6Era onda anslag mot den svage

skall göras om intet,

ty Herren är hans tillflykt.

7O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Herren vänder sitt folks öde,

då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!

15

Psalm 15

151En psalm av David.

Herre, vem får gästa ditt tält?

Vem får bo på ditt heliga berg?

2Den som lever oförvitligt och gör det rätta

och är sann i tal och tanke.

3Den som inte går med förtal,

inte vållar sin nästa skada

och inte smädar sin granne.

4Den som föraktar den förkastlige

men ärar dem som fruktar Herren.

Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.

5Den som inte ger lån mot ränta

och inte kan mutas att fälla en oskyldig.

Den som handlar så står alltid trygg.