Bibel 2000 (B2000)
14

Psalm 14

141

14
Ps 53
14:1–3
Rom 3:10–12
14:1
Ps 10:4+
14 Denna psalm återkommer som Ps 53 med nästan samma lydelse. En av skillnaderna är att Ps 14 använder namnet Herren medan Ps 53 använder ordet Gud.För körledaren. Av David.

Dårarna tänker: »Det finns ingen Gud.«

De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda.

2

14:2
Ps 33:13–15+
Herren blickar ner från himlen,

han ser på människosläktet:

Finns det någon som är klok,

någon som söker sig till Gud?

3Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda.

4Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

och aldrig åkallar Herren?

5Så drabbas de av skräck,

ty Gud är hos de rättfärdiga.

6Era onda anslag mot den svage

skall göras om intet,

ty Herren är hans tillflykt.

7

14:7
Ps 126:1Jes 59:20Rom 11:26
14:7 vänder sitt folks öde Grundtextens uttryck anger en avgörande vändpunkt i folkets historia. Här är syftningen allmän, på andra ställen i Psaltaren avses upprättelsen efter den babyloniska fångenskapen; jfr 53:7; 85:2; 126:1, 4.O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Herren vänder sitt folks öde,

då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!