Bibel 2000 (B2000)
139

Psalm 139

1391

139
1~Kung 8:39
1~Krön 28:9Ords 5:21Jer 12:3
139:1–12
Jer 23:23
139:1 ff.
Ps 44:22
Ords 15:11
För körledaren. Av David, en psalm.

Herre, du rannsakar mig och känner mig.

2

139:2 f.
2~Kung 19:27
Om jag står eller sitter vet du det,

fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

3

139:3–6
Ps 40:6+
Om jag går eller ligger ser du det,

du är förtrogen med allt jag gör.

4

139:4
Syr 42:20
Innan ordet är på min tunga

vet du, Herre, allt jag vill säga.

5Du omger mig på alla sidor,

jag är helt i din hand.

6Den kunskapen är för djup för mig,

den övergår mitt förstånd.

7

139:7–12
Am 9:2–4+
Var skulle jag komma undan din närhet?

Vart skulle jag fly för din blick?

8Stiger jag upp till himlen, finns du där,

lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

9Tog jag morgonrodnadens vingar,

gick jag till vila ytterst i havet,

10skulle du nå mig även där

och gripa mig med din hand.

11

139:11 f.
Job 34:22
Dan 2:22
Syr 23:191~Kor 4:5
139:11 täcka Med en grekisk översättning (Symmachos); MT har »krossa«. Text.Om jag säger: Mörker må täcka mig,

ljuset omkring mig bli natt,

12så är inte mörkret mörkt för dig,

natten är ljus som dagen,

själva mörkret är ljus.

13

139:13–15
Job 10:8–11
Ps 119:73
Pred 11:5
Vish 7:1
Du skapade mina inälvor,

du vävde mig i moderlivet.

14139:14 Du kände mig alltigenom Rättelse; MT har »Jag vet det mycket väl«.Jag tackar dig för dina mäktiga under,

förunderligt är allt du gör.

Du kände mig alltigenom,

15min kropp var inte förborgad för dig,

när jag formades i det fördolda,

när jag flätades samman i jordens djup.

16

139:16
Job 14:5Pred 6:10
139:16 Grundtextens innebörd osäker.Du såg mig innan jag föddes,

i din bok var de redan skrivna,

de dagar som hade formats

innan någon av dem hade grytt.

17

139:17 f.
Ps 40:6Syr 18:6+
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,

väldig är deras mångfald.

18Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,

når jag till slutet är jag ännu hos dig.

19Döda de onda, Gud!

Låt mördarna försvinna,

20139:20 mot dig Rättelse; MT är obegriplig.de som trotsar dig med sina ränker

och fåfängt höjer sin röst mot dig.

21Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre,

och avsky dem som reser sig mot dig?

22Jag hatar dem med glödande hat,

mina fiender har de blivit.

23

139:23
Ps 7:1026:2
Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,

pröva mig och känn min oro,

24se om min väg för bort från dig,

och led mig på den eviga vägen.