Bibel 2000 (B2000)
138

Psalm 138

1381138:1 inför gudarna Se not till 29:1.Av David.

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,

inför gudarna sjunga ditt lov.

2Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,

och prisar ditt namn, du som är god och trofast.

Du har gjort långt mer än du lovat.

3Du svarade mig när jag ropade,

du fyllde mig med kraft.

4Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre,

ty de har hört dina ord.

5De skall sjunga om Herrens vägar,

ty stor är Herrens härlighet.

6

138:6
Jes 57:15+
Hög är Herren, men han ser de låga,

upphöjd och fjärran känner han allt.

7När jag drabbas av nöd

bevarar du mitt liv.

Mot mina fienders vrede

sträcker du ut din hand,

din starka hand räddar mig.

8Herren skall fullborda vad han gör för mig.

Herre, din godhet varar för evigt.

Upphör inte med ditt verk!