Bibel 2000 (B2000)
137

Psalm 137

1371137:1 Babylons floder De många vattendragen var ett kännetecken för Babylonien. Förutom de stora floderna Eufrat och Tigris fanns ett väl utvecklat bevattningssystem med kanaler; jfr noter till Hes 1:1; Bar 1:4.137:1 satt vi och grät Psalmen beskriver upplevelser under den babyloniska fångenskapen efter 587 f.Kr.Vid Babylons floder

satt vi och grät,

när vi tänkte på Sion.

2I pilträden som växte där

hade vi hängt våra lyror.

3137:3 släpat bort Det hebreiska ordets betydelse osäker.De som höll oss fångna

bad oss att sjunga,

de som släpat bort oss

bad om glada visor:

»Sjung för oss en sång från Sion!«

4Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger

i ett främmande land?

5

137:5
Jer 51:50
Om jag glömmer dig, Jerusalem,

må min högra hand förlamas.

6Må min tunga fastna vid gommen

om jag inte tänker på dig,

om jag inte sätter Jerusalem

högre än all annan glädje.

7

137:7
Klag 4:21Hes 25:12
137:7 edomeerna Då Jerusalem erövrades av babylonierna hade edomeerna deltagit vid plundringen; se Ob v. 11–14.Herre, tänk på Jerusalems olycksdag,

hur edomeerna ropade:

»Riv ner, riv ner till grunden.«

8

137:8 f.
Jes 13:16+
137:8
Jes 13:19–22
14:2247
Jer 50–51
Upp 18:6+
137:8 Babylon I grundtexten har Babylon beteckningen «dotter«; jfr not till 9:15.Babylon, du förstörerska,

lycklig den som får vedergälla

vad du har gjort mot oss.

9Lycklig den som får ta dina späda barn

och krossa dem mot klippan.