Bibel 2000 (B2000)
135

Psalm 135

1351

135:1 f.
Ps 134:1
135:1
Ps 113:1
Halleluja!

Prisa Herrens namn,

prisa Herren, ni hans tjänare,

2ni som står i Herrens tempel,

på förgårdarna till vår Guds hus.

3Prisa Herren, ty han är god,

lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

4

135:4
2~Mos 19:55~Mos 7:6
Ps 33:12
Jakob har Herren utvalt åt sig,

Israel är hans dyrbara egendom.

5

135:5
2~Krön 2:5+
Jag vet att Herren är stor,

vår härskare är större än alla gudar.

6

135:6
Ps 115:3+
Allt vad Herren vill, det gör han

i himlen och på jorden,

i haven och de stora djupen.

7

135:7
Job 37:6Jer 10:13
135:7–11 Som tecken på Guds makt i både naturen och historien ger psalmen exempel som återfinns i Jer 10:13; 51:16; 2 Mos 12:29; 4 Mos 21:21–35.Han får regnmoln att stiga vid världens ände,

han låter blixtar ljunga och regnet falla

och sänder ut vindar från sina förråd.

8

135:8
2~Mos 12:29Ps 78:51
105:36
136:10
Han dödade de förstfödda i Egypten,

både människor och boskap.

9

135:9
2~Mos 7–9
Ps 78:44–50
105:28–35
Han sände tecken och under

inne i Egypten

mot farao och alla hans män.

10

135:10–12
4~Mos 21:21–24,33–35
Ps 136:17–22
Han besegrade många folk

och dräpte mäktiga kungar:

11Sichon, amoreernas kung,

och Og, kungen av Bashan,

och alla Kanaans kungadömen.

12Han gav deras land som egendom,

som egendom åt sitt folk Israel.

13

135:13
Klag 5:19+
Herre, ditt namn är evigt,

Herre, i alla tider skall man åkalla dig.

14

135:14
5~Mos 32:36
Herren skaffar rätt åt sitt folk

och förbarmar sig över sina tjänare.

15

135:15–18
Jes 44:9–20+
Folkens gudar är silver och guld,

verk av människohänder.

16Mun har de men kan inte tala,

ögon men kan inte se.

17Öron har de men ingen hörsel,

ingen andedräkt finns i deras mun.

18De som har gjort dem skall bli som de,

ja, alla som sätter sin lit till dem.

19135:19 Arons släkt Se not till 115:10.Israels släkt, lova Herren,

Arons släkt, lova Herren!

20135:20 Levis släkt Dvs. leviterna, de tempelfunktionärer som var underordnade prästerna och som räknade sin härstamning från Levi.Levis släkt, lova Herren,

ni gudfruktiga, lova Herren!

21Lovad vare Herren från Sion,

han som bor i Jerusalem.

Halleluja!