Bibel 2000 (B2000)
133

Psalm 133

1331En vallfartssång av David.

Vad det är gott och ljuvligt

att bröder är tillsammans!

2Det är som när den fina oljan på huvudet

rinner ner i skägget, i Arons skägg,

som faller ner över dräktens linning.

3Det är som när Hermons dagg

faller över Sions berg.

Där skänker Herren välsignelse,

liv i alla tider.

134

Psalm 134

1341En vallfartssång.

Kom, lova Herren,

alla ni Herrens tjänare,

ni som står i Herrens tempel natt efter natt.

2Lyft era händer mot helgedomen

och lova Herren.

3Må Herren välsigna dig från Sion,

han som har gjort himmel och jord.

135

Psalm 135

1351Halleluja!

Prisa Herrens namn,

prisa Herren, ni hans tjänare,

2ni som står i Herrens tempel,

på förgårdarna till vår Guds hus.

3Prisa Herren, ty han är god,

lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

4Jakob har Herren utvalt åt sig,

Israel är hans dyrbara egendom.

5Jag vet att Herren är stor,

vår härskare är större än alla gudar.

6Allt vad Herren vill, det gör han

i himlen och på jorden,

i haven och de stora djupen.

7Han får regnmoln att stiga vid världens ände,

han låter blixtar ljunga och regnet falla

och sänder ut vindar från sina förråd.

8Han dödade de förstfödda i Egypten,

både människor och boskap.

9Han sände tecken och under

inne i Egypten

mot farao och alla hans män.

10Han besegrade många folk

och dräpte mäktiga kungar:

11Sichon, amoreernas kung,

och Og, kungen av Bashan,

och alla Kanaans kungadömen.

12Han gav deras land som egendom,

som egendom åt sitt folk Israel.

13Herre, ditt namn är evigt,

Herre, i alla tider skall man åkalla dig.

14Herren skaffar rätt åt sitt folk

och förbarmar sig över sina tjänare.

15Folkens gudar är silver och guld,

verk av människohänder.

16Mun har de men kan inte tala,

ögon men kan inte se.

17Öron har de men ingen hörsel,

ingen andedräkt finns i deras mun.

18De som har gjort dem skall bli som de,

ja, alla som sätter sin lit till dem.

19Israels släkt, lova Herren,

Arons släkt, lova Herren!

20Levis släkt, lova Herren,

ni gudfruktiga, lova Herren!

21Lovad vare Herren från Sion,

han som bor i Jerusalem.

Halleluja!