Bibel 2000 (B2000)
134

Psalm 134

1341En vallfartssång.

Kom, lova Herren,

alla ni Herrens tjänare,

ni som står i Herrens tempel natt efter natt.

2Lyft era händer mot helgedomen

och lova Herren.

3Må Herren välsigna dig från Sion,

han som har gjort himmel och jord.