Bibel 2000 (B2000)
133

Psalm 133

1331

133:1
Syr 25:1
En vallfartssång av David.

Vad det är gott och ljuvligt

att bröder är tillsammans!

2

133:2
2~Mos 30:25,30
3~Mos 8:12
133:2 oljan på huvudet Se not till 23:5.Det är som när den fina oljan på huvudet

rinner ner i skägget, i Arons skägg,

som faller ner över dräktens linning.

3133:3 Hermons dagg Troligen ett uttryck för riklig dagg. Libanon. Sion.Det är som när Hermons dagg

faller över Sions berg.

Där skänker Herren välsignelse,

liv i alla tider.