Bibel 2000 (B2000)

Psalm 131

1311En vallfartssång av David.

Herre, jag är inte övermodig,

har inga stolta later.

Jag ägnar mig inte åt stora ting,

åt det som övergår mitt förstånd.

2Nej, jag har lugnat och stillat min själ,

jag är som ett litet barn,

som barnet i moderns famn.

3Hoppas på Herren, Israel,

nu och för evigt.