Bibel 2000 (B2000)
12

Psalm 12

121För körledaren. En psalm av David.

2Hjälp, Herre, de fromma är borta,

det finns inga trofasta människor kvar.

3Alla ljuger för varandra,

talar med hala tungor och falska hjärtan.

4Må Herren tysta alla hala tungor,

den mun som talar stora ord,

5alla som säger: »Vår tunga gör oss starka,

vi har ordet i vår makt, vem är herre över oss?«

6De svaga förtrycks och de fattiga klagar,

därför vill jag nu gripa in, säger Herren,

jag vill ge hjälp åt den som föraktas.

7Herrens ord är rena ord,

silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat.

8Herre, bevara oss,

skydda oss alltid för detta släkte!

9De gudlösa finns överallt omkring oss,

stor är människors uselhet.

13

Psalm 13

131För körledaren. En psalm av David.

2Hur länge skall du glömma mig, Herre?

Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

3Hur länge skall tankarna mala,

mitt hjärta ängslas dag efter dag?

Hur länge skall min fiende triumfera?

4Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon,

låt mig inte somna in i döden,

5låt inte min fiende säga att han besegrat mig,

mina ovänner jubla över mitt fall.

6Jag litar på din godhet,

mitt hjärta skall jubla över din hjälp.

Jag vill sjunga till Herrens ära,

ty han är god mot mig.

14

Psalm 14

141För körledaren. Av David.

Dårarna tänker: »Det finns ingen Gud.«

De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda.

2Herren blickar ner från himlen,

han ser på människosläktet:

Finns det någon som är klok,

någon som söker sig till Gud?

3Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda.

4Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

och aldrig åkallar Herren?

5Så drabbas de av skräck,

ty Gud är hos de rättfärdiga.

6Era onda anslag mot den svage

skall göras om intet,

ty Herren är hans tillflykt.

7O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Herren vänder sitt folks öde,

då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!