Bibel 2000 (B2000)
128

Psalm 128

1281En vallfartssång.

Lycklig den som fruktar Herren

och vandrar på hans vägar.

2Du skall njuta frukten av din möda.

Lycklig du! Det skall gå dig väl.

3Som en vinstock som bär frukt

är hustrun i ditt hus,

som plantor av olivträd

är barnen kring ditt bord.

4Så blir den man välsignad

som fruktar Herren.

5Må Herren välsigna dig från Sion,

så att du får se Jerusalems lycka

i alla dina dagar

6och får se barn till dina barn.

Må det gå Israel väl!

129

Psalm 129

1291En vallfartssång.

Hårt har de ansatt mig ända från min ungdom

— så skall Israel säga —

2hårt har de ansatt mig ända från min ungdom,

men de har inte besegrat mig.

3De plöjde min rygg

och drog långa fåror.

4Men Herren är rättfärdig,

han skar av de gudlösas rep.

5Alla som hatar Sion

skall vika tillbaka med skam.

6De skall bli som gräset på taken,

som vissnar innan det spirat.

7Den som skördar får inte handen full,

den som binder får inte en kärve.

8Ingen som går förbi

skall önska dem Herrens välsignelse.

Vi välsignar er i Herrens namn.

130

Psalm 130

1301En vallfartssång.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.

2Herre, hör mitt rop,

lyssna när jag bönfaller dig!

3Om du lade synder på minnet,

Herre, vem kunde då bestå?

4Men hos dig finns förlåtelse,

och därför fruktar man dig.

5Jag väntar på Herren,

jag längtar,

jag hoppas få höra hans ord.

6Jag längtar efter Herren

mer än väktarna efter morgonen,

än väktarna efter morgonen.

7Hoppas på Herren, Israel,

ty hos Herren finns nåd

och makten att befria.

8Han skall befria Israel

från alla synder.