Bibel 2000 (B2000)
128

Psalm 128

1281128:1 Lycklig den som Jfr not till 1:1.En vallfartssång.

Lycklig den som fruktar Herren

och vandrar på hans vägar.

2Du skall njuta frukten av din möda.

Lycklig du! Det skall gå dig väl.

3

128:3
Job 5:25
Ps 127:3
144:12
Som en vinstock som bär frukt

är hustrun i ditt hus,

som plantor av olivträd

är barnen kring ditt bord.

4Så blir den man välsignad

som fruktar Herren.

5

128:5 f.
Ords 17:6+
128:5
Ps 134:3
Må Herren välsigna dig från Sion,

så att du får se Jerusalems lycka

i alla dina dagar

6

128:6
Ps 125:5
Gal 6:16
och får se barn till dina barn.

Må det gå Israel väl!