Bibel 2000 (B2000)

Psalm 128

1281En vallfartssång.

Lycklig den som fruktar Herren

och vandrar på hans vägar.

2Du skall njuta frukten av din möda.

Lycklig du! Det skall gå dig väl.

3Som en vinstock som bär frukt

är hustrun i ditt hus,

som plantor av olivträd

är barnen kring ditt bord.

4Så blir den man välsignad

som fruktar Herren.

5Må Herren välsigna dig från Sion,

så att du får se Jerusalems lycka

i alla dina dagar

6och får se barn till dina barn.

Må det gå Israel väl!