Bibel 2000 (B2000)
127

Psalm 127

1271En vallfartssång av Salomo.

Om inte Herren bygger huset

är byggarnas möda förgäves.

Om inte Herren vaktar staden

är väktarens vaka förgäves.

2Förgäves stiger ni tidigt upp

och går sent till vila,

ni som sliter för ert bröd.

Men sina vänner ger Herren framgång.

3Barn är en gåva från Herren,

livsfrukt är en lön.

4Som pilar i krigarens hand

är söner födda då man är ung.

5Lycklig den vars koger

är fyllt med dem.

De kommer inte till korta

inför motparten i rätten.

128

Psalm 128

1281En vallfartssång.

Lycklig den som fruktar Herren

och vandrar på hans vägar.

2Du skall njuta frukten av din möda.

Lycklig du! Det skall gå dig väl.

3Som en vinstock som bär frukt

är hustrun i ditt hus,

som plantor av olivträd

är barnen kring ditt bord.

4Så blir den man välsignad

som fruktar Herren.

5Må Herren välsigna dig från Sion,

så att du får se Jerusalems lycka

i alla dina dagar

6och får se barn till dina barn.

Må det gå Israel väl!

129

Psalm 129

1291En vallfartssång.

Hårt har de ansatt mig ända från min ungdom

— så skall Israel säga —

2hårt har de ansatt mig ända från min ungdom,

men de har inte besegrat mig.

3De plöjde min rygg

och drog långa fåror.

4Men Herren är rättfärdig,

han skar av de gudlösas rep.

5Alla som hatar Sion

skall vika tillbaka med skam.

6De skall bli som gräset på taken,

som vissnar innan det spirat.

7Den som skördar får inte handen full,

den som binder får inte en kärve.

8Ingen som går förbi

skall önska dem Herrens välsignelse.

Vi välsignar er i Herrens namn.