Bibel 2000 (B2000)
126

Psalm 126

1261En vallfartssång.

När Herren vände Sions öde,

då var allt som om vi drömde:

2vi skrattade, vi sjöng av glädje,

och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken:

Herren har gjort stora ting med dem!

3Ja, Herren gjorde stora ting med oss,

och därför var vi glada.

4Herre, vänd vårt öde,

liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

5De som sår under tårar

skall skörda med jubel.

6Gråtande går de

och sår sin säd.

Jublande kommer de

och bär sina kärvar.

127

Psalm 127

1271En vallfartssång av Salomo.

Om inte Herren bygger huset

är byggarnas möda förgäves.

Om inte Herren vaktar staden

är väktarens vaka förgäves.

2Förgäves stiger ni tidigt upp

och går sent till vila,

ni som sliter för ert bröd.

Men sina vänner ger Herren framgång.

3Barn är en gåva från Herren,

livsfrukt är en lön.

4Som pilar i krigarens hand

är söner födda då man är ung.

5Lycklig den vars koger

är fyllt med dem.

De kommer inte till korta

inför motparten i rätten.

128

Psalm 128

1281En vallfartssång.

Lycklig den som fruktar Herren

och vandrar på hans vägar.

2Du skall njuta frukten av din möda.

Lycklig du! Det skall gå dig väl.

3Som en vinstock som bär frukt

är hustrun i ditt hus,

som plantor av olivträd

är barnen kring ditt bord.

4Så blir den man välsignad

som fruktar Herren.

5Må Herren välsigna dig från Sion,

så att du får se Jerusalems lycka

i alla dina dagar

6och får se barn till dina barn.

Må det gå Israel väl!