Bibel 2000 (B2000)
126

Psalm 126

1261

126
Jes 35:10+
126:1 f.
Ps 14:7
126:1 vände Sions öde Se not till 14:7; Sion. – Det är också möjligt att v. 1–3 handlar om något som skall ske, eftersom grundtexten här och i det följande inte klart anger om det är fråga om förfluten tid eller framtid.126:1 var allt som om vi drömde Eller »var det som om vi fått hälsan åter«.En vallfartssång.

När Herren vände Sions öde,

då var allt som om vi drömde:

2

126:2
Job 8:21
vi skrattade, vi sjöng av glädje,

och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken:

Herren har gjort stora ting med dem!

3Ja, Herren gjorde stora ting med oss,

och därför var vi glada.

4126:4 bäckarna i Negev I Negev, den sydligaste och torraste delen av Palestina, torkar bäckfårorna ut under sommaren men fylls på nytt av höstregnen.Herre, vänd vårt öde,

liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

5

126:5 f.
Luk 6:21b+
De som sår under tårar

skall skörda med jubel.

6Gråtande går de

och sår sin säd.

Jublande kommer de

och bär sina kärvar.