Bibel 2000 (B2000)
126

Psalm 126

1261En vallfartssång.

När Herren vände Sions öde,

då var allt som om vi drömde:

2vi skrattade, vi sjöng av glädje,

och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken:

Herren har gjort stora ting med dem!

3Ja, Herren gjorde stora ting med oss,

och därför var vi glada.

4Herre, vänd vårt öde,

liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

5De som sår under tårar

skall skörda med jubel.

6Gråtande går de

och sår sin säd.

Jublande kommer de

och bär sina kärvar.