Bibel 2000 (B2000)
125

Psalm 125

1251En vallfartssång.

De som litar på Herren är som Sions berg,

det rubbas inte, det står fast för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk

nu och för evigt.

3De gudlösas spira får inte sträckas

över de rättfärdigas land,

ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.

4Herre, var god mot de goda,

mot dem som har ett redbart sinne.

5Men de som slår in på avvägar,

dem må Herren föra bort

tillsammans med alla ogärningsmän.

Må det gå Israel väl!

126

Psalm 126

1261En vallfartssång.

När Herren vände Sions öde,

då var allt som om vi drömde:

2vi skrattade, vi sjöng av glädje,

och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken:

Herren har gjort stora ting med dem!

3Ja, Herren gjorde stora ting med oss,

och därför var vi glada.

4Herre, vänd vårt öde,

liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

5De som sår under tårar

skall skörda med jubel.

6Gråtande går de

och sår sin säd.

Jublande kommer de

och bär sina kärvar.

127

Psalm 127

1271En vallfartssång av Salomo.

Om inte Herren bygger huset

är byggarnas möda förgäves.

Om inte Herren vaktar staden

är väktarens vaka förgäves.

2Förgäves stiger ni tidigt upp

och går sent till vila,

ni som sliter för ert bröd.

Men sina vänner ger Herren framgång.

3Barn är en gåva från Herren,

livsfrukt är en lön.

4Som pilar i krigarens hand

är söner födda då man är ung.

5Lycklig den vars koger

är fyllt med dem.

De kommer inte till korta

inför motparten i rätten.