Bibel 2000 (B2000)
124

Psalm 124

1241En vallfartssång av David.

Om inte Herren stått på vår sida

— så skall Israel säga —

2om inte Herren stått på vår sida

när människor anföll oss,

3då hade de slukat oss levande

i sin brinnande vrede mot oss,

4då hade vattnet ryckt bort oss,

en ström hade sköljt över oss,

5då hade det brusande vattnet

sköljt över oss.

6Lovad vare Herren,

han lät oss inte bli ett rov för deras käftar.

7Vi kom undan som en fågel

ur jägarens nät.

Nätet gick sönder

och vi kom undan.

8Vår hjälp finns hos Herren,

som har gjort himmel och jord.

125

Psalm 125

1251En vallfartssång.

De som litar på Herren är som Sions berg,

det rubbas inte, det står fast för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk

nu och för evigt.

3De gudlösas spira får inte sträckas

över de rättfärdigas land,

ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.

4Herre, var god mot de goda,

mot dem som har ett redbart sinne.

5Men de som slår in på avvägar,

dem må Herren föra bort

tillsammans med alla ogärningsmän.

Må det gå Israel väl!

126

Psalm 126

1261En vallfartssång.

När Herren vände Sions öde,

då var allt som om vi drömde:

2vi skrattade, vi sjöng av glädje,

och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken:

Herren har gjort stora ting med dem!

3Ja, Herren gjorde stora ting med oss,

och därför var vi glada.

4Herre, vänd vårt öde,

liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

5De som sår under tårar

skall skörda med jubel.

6Gråtande går de

och sår sin säd.

Jublande kommer de

och bär sina kärvar.