Bibel 2000 (B2000)
125

Psalm 125

1251En vallfartssång.

De som litar på Herren är som Sions berg,

det rubbas inte, det står fast för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk

nu och för evigt.

3De gudlösas spira får inte sträckas

över de rättfärdigas land,

ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.

4Herre, var god mot de goda,

mot dem som har ett redbart sinne.

5

125:5
Ps 128:6
Gal 6:16
Men de som slår in på avvägar,

dem må Herren föra bort

tillsammans med alla ogärningsmän.

Må det gå Israel väl!