Bibel 2000 (B2000)
123

Psalm 123

1231En vallfartssång.

Jag lyfter blicken mot dig,

du som bor i himlen.

2Som tjänaren ser

mot sin herres hand,

som tjänarinnan ser

mot sin husmors hand,

så ser vi mot Herren, vår Gud,

och hoppas på hans nåd.

3Förbarma dig, Herre, förbarma dig,

vi har fått nog av förakt.

4Vi har fått nog av de självsäkras hån,

av de högmodigas förakt.

124

Psalm 124

1241En vallfartssång av David.

Om inte Herren stått på vår sida

— så skall Israel säga —

2om inte Herren stått på vår sida

när människor anföll oss,

3då hade de slukat oss levande

i sin brinnande vrede mot oss,

4då hade vattnet ryckt bort oss,

en ström hade sköljt över oss,

5då hade det brusande vattnet

sköljt över oss.

6Lovad vare Herren,

han lät oss inte bli ett rov för deras käftar.

7Vi kom undan som en fågel

ur jägarens nät.

Nätet gick sönder

och vi kom undan.

8Vår hjälp finns hos Herren,

som har gjort himmel och jord.

125

Psalm 125

1251En vallfartssång.

De som litar på Herren är som Sions berg,

det rubbas inte, det står fast för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk

nu och för evigt.

3De gudlösas spira får inte sträckas

över de rättfärdigas land,

ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.

4Herre, var god mot de goda,

mot dem som har ett redbart sinne.

5Men de som slår in på avvägar,

dem må Herren föra bort

tillsammans med alla ogärningsmän.

Må det gå Israel väl!