Bibel 2000 (B2000)
123

Psalm 123

1231En vallfartssång.

Jag lyfter blicken mot dig,

du som bor i himlen.

2Som tjänaren ser

mot sin herres hand,

som tjänarinnan ser

mot sin husmors hand,

så ser vi mot Herren, vår Gud,

och hoppas på hans nåd.

3Förbarma dig, Herre, förbarma dig,

vi har fått nog av förakt.

4Vi har fått nog av de självsäkras hån,

av de högmodigas förakt.