Bibel 2000 (B2000)
122

Psalm 122

1221En vallfartssång av David.

Jag blev glad när man sade till mig:

Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

2Nu står vi i dina portar, Jerusalem.

3Jerusalem, du välbyggda stad,

där husen står tätt tillsammans!

4Dit går stammarna upp,

Herrens stammar.

Det är en plikt för Israel

att prisa Herrens namn.

5Där finns domarsäten,

troner för Davids ätt.

6Be om välgång för Jerusalem!

Må de som älskar dig leva i trygghet.

7Må välgång råda inom dina murar,

trygghet i dina palats.

8För mina bröders och vänners skull

vill jag önska dig välgång.

9För templets skull, Herrens, vår Guds, tempel,

vill jag söka ditt bästa.

123

Psalm 123

1231En vallfartssång.

Jag lyfter blicken mot dig,

du som bor i himlen.

2Som tjänaren ser

mot sin herres hand,

som tjänarinnan ser

mot sin husmors hand,

så ser vi mot Herren, vår Gud,

och hoppas på hans nåd.

3Förbarma dig, Herre, förbarma dig,

vi har fått nog av förakt.

4Vi har fått nog av de självsäkras hån,

av de högmodigas förakt.

124

Psalm 124

1241En vallfartssång av David.

Om inte Herren stått på vår sida

— så skall Israel säga —

2om inte Herren stått på vår sida

när människor anföll oss,

3då hade de slukat oss levande

i sin brinnande vrede mot oss,

4då hade vattnet ryckt bort oss,

en ström hade sköljt över oss,

5då hade det brusande vattnet

sköljt över oss.

6Lovad vare Herren,

han lät oss inte bli ett rov för deras käftar.

7Vi kom undan som en fågel

ur jägarens nät.

Nätet gick sönder

och vi kom undan.

8Vår hjälp finns hos Herren,

som har gjort himmel och jord.