Bibel 2000 (B2000)

Psalm 122

1221En vallfartssång av David.

Jag blev glad när man sade till mig:

Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

2Nu står vi i dina portar, Jerusalem.

3Jerusalem, du välbyggda stad,

där husen står tätt tillsammans!

4Dit går stammarna upp,

Herrens stammar.

Det är en plikt för Israel

att prisa Herrens namn.

5Där finns domarsäten,

troner för Davids ätt.

6Be om välgång för Jerusalem!

Må de som älskar dig leva i trygghet.

7Må välgång råda inom dina murar,

trygghet i dina palats.

8För mina bröders och vänners skull

vill jag önska dig välgång.

9För templets skull, Herrens, vår Guds, tempel,

vill jag söka ditt bästa.