Bibel 2000 (B2000)
122

Psalm 122

1221

122:1 f.
Ps 26:8+
En vallfartssång av David.

Jag blev glad när man sade till mig:

Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

2Nu står vi i dina portar, Jerusalem.

3122:3 där husen står tätt tillsammans Grundtextens innebörd osäker.Jerusalem, du välbyggda stad,

där husen står tätt tillsammans!

4

122:4
2~Mos 23:17
Dit går stammarna upp,

Herrens stammar.

Det är en plikt för Israel

att prisa Herrens namn.

5

122:5
5~Mos 17:81~Kung 7:7
2~Krön 19:8
Där finns domarsäten,

troner för Davids ätt.

6Be om välgång för Jerusalem!

Må de som älskar dig leva i trygghet.

7Må välgång råda inom dina murar,

trygghet i dina palats.

8För mina bröders och vänners skull

vill jag önska dig välgång.

9För templets skull, Herrens, vår Guds, tempel,

vill jag söka ditt bästa.