Bibel 2000 (B2000)
120

Psalm 120

1201

120:1
Jon 2:3
120:1 En vallfartssång Det hebreiska uttryckets innebörd osäker. Det kan avse psalmer för processioner upp till templet eller psalmer som sjöngs av dem som var på väg till Jerusalem vid de stora högtiderna. Vallfartspsalmerna utgör en sammanhängande grupp av femton psalmer: 120–134.En vallfartssång.

Till Herren ropade jag i min nöd,

och han svarade mig.

2

120:2 f.
Ps 12:3–5
Rädda mig, Herre, från lögnarna,

från deras svekfulla tungor.

3Må Herren straffa dig,

nu och framgent,

du svekfulla tunga,

4

120:4
Ps 11:6+
120:4 ginstkol Den vita ginstbuskens massiva trä användes som bränsle och till kol.med krigarens vässade pilar

och med glödande ginstkol.

5120:5 Meshek, Kedar Folk eller områden i östra Mindre Asien resp. i ökentrakter öster om Israel. Namnen kan här stå för avlägsna och krigiska folk i allmänhet.Ve mig, som måste bo i Meshek

och leva bland Kedars tält.

6Alltför länge har jag bott

bland dem som hatar freden.

7Så snart jag talar om fred

är de redo till krig.