Bibel 2000 (B2000)
120

Psalm 120

1201En vallfartssång.

Till Herren ropade jag i min nöd,

och han svarade mig.

2Rädda mig, Herre, från lögnarna,

från deras svekfulla tungor.

3Må Herren straffa dig,

nu och framgent,

du svekfulla tunga,

4med krigarens vässade pilar

och med glödande ginstkol.

5Ve mig, som måste bo i Meshek

och leva bland Kedars tält.

6Alltför länge har jag bott

bland dem som hatar freden.

7Så snart jag talar om fred

är de redo till krig.