Bibel 2000 (B2000)
11

Psalm 11

111För körledaren. Av David.

Hos Herren tar jag min tillflykt.

Hur kan ni säga till mig:

»Fly som en fågel till bergen!«

2Se, de gudlösa spänner bågen,

de har lagt sin pil mot strängen

för att skjuta de rättrådiga i dunklet.

3När grundvalarna raseras,

vad kan den rättfärdige göra?

4Herren är i sitt heliga tempel,

Herrens tron är i himlen.

Hans ögon ser,

hans blickar prövar människan.

5Herren utväljer de rättfärdiga

men förkastar gudlösa och våldsmän.

6Han låter eldkol och svavel

regna över de onda,

en glödhet vind är vad de bjuds.

7Ty Herren är rättfärdig,

rättfärdiga gärningar älskar han.

De rättrådiga skall se hans ansikte.

12

Psalm 12

121För körledaren. En psalm av David.

2Hjälp, Herre, de fromma är borta,

det finns inga trofasta människor kvar.

3Alla ljuger för varandra,

talar med hala tungor och falska hjärtan.

4Må Herren tysta alla hala tungor,

den mun som talar stora ord,

5alla som säger: »Vår tunga gör oss starka,

vi har ordet i vår makt, vem är herre över oss?«

6De svaga förtrycks och de fattiga klagar,

därför vill jag nu gripa in, säger Herren,

jag vill ge hjälp åt den som föraktas.

7Herrens ord är rena ord,

silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat.

8Herre, bevara oss,

skydda oss alltid för detta släkte!

9De gudlösa finns överallt omkring oss,

stor är människors uselhet.

13

Psalm 13

131För körledaren. En psalm av David.

2Hur länge skall du glömma mig, Herre?

Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

3Hur länge skall tankarna mala,

mitt hjärta ängslas dag efter dag?

Hur länge skall min fiende triumfera?

4Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon,

låt mig inte somna in i döden,

5låt inte min fiende säga att han besegrat mig,

mina ovänner jubla över mitt fall.

6Jag litar på din godhet,

mitt hjärta skall jubla över din hjälp.

Jag vill sjunga till Herrens ära,

ty han är god mot mig.