Bibel 2000 (B2000)
12

Psalm 12

121För körledaren. En psalm av David.

2Hjälp, Herre, de fromma är borta,

det finns inga trofasta människor kvar.

3Alla ljuger för varandra,

talar med hala tungor och falska hjärtan.

4Må Herren tysta alla hala tungor,

den mun som talar stora ord,

5alla som säger: »Vår tunga gör oss starka,

vi har ordet i vår makt, vem är herre över oss?«

6De svaga förtrycks och de fattiga klagar,

därför vill jag nu gripa in, säger Herren,

jag vill ge hjälp åt den som föraktas.

7Herrens ord är rena ord,

silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat.

8Herre, bevara oss,

skydda oss alltid för detta släkte!

9De gudlösa finns överallt omkring oss,

stor är människors uselhet.