Bibel 2000 (B2000)
116

Psalm 116

1161Jag älskar Herren, ty han har hört

min bön om förskoning.

2Han lyssnade till mig

när jag ropade.

3Dödens snaror omgav mig,

dödsrikets fasor nådde mig,

jag var i nöd och förtvivlan.

4Jag åkallade Herren:

Herre, rädda mitt liv!

5Herren är nådig och rättfärdig,

vår Gud är barmhärtig.

6Herren bevarar de oskyldiga,

jag var hjälplös, och han räddade mig.

7Kom till ro, min själ,

Herren har varit god mot mig.

8Han räddade mig från döden,

mitt öga från tårar,

min fot från att snava.

9Jag får vandra inför Herren

i de levandes länder.

10Jag trodde att jag skulle gå under,

jag plågades svårt

11och tänkte i min oro:

Alla människor sviker.

12Hur skall jag återgälda Herren

alla hans välgärningar mot mig?

13Jag lyfter räddningens bägare

och åkallar Herren.

14Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk.

15De trognas liv

är dyrbart i Herrens ögon.

16Herre, jag är din tjänare,

bara din tjänare, din tjänarinnas son,

du har lossat mina bojor.

17Jag vill frambära tackoffer åt dig,

jag vill åkalla Herren.

18Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk

19på förgårdarna till Herrens tempel,

inne i Jerusalem.

Halleluja!

117

Psalm 117

1171Prisa Herren, alla folk,

lova honom, alla länder!

2Väldig är hans godhet mot oss,

Herrens trofasthet är evig.

Halleluja!

118

Psalm 118

1181Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd.

2Sjung, du Israels folk:

evigt varar hans nåd.

3Sjung, du Arons ätt:

evigt varar hans nåd.

4Sjung, ni som fruktar Herren:

evigt varar hans nåd.

5Jag ropade till Herren i mitt trångmål.

Herren svarade, han förde mig ut i frihet.

6Herren är med mig — jag har ingenting att frukta:

vad kan människor göra mig?

7Herren är med mig, han hjälper mig,

jag skall triumfera över mina fiender.

8Det är bättre att ty sig till Herren

än att lita på människors hjälp.

9Det är bättre att ty sig till Herren

än att lita på mäktiga män.

10Jag var kringränd av främmande folk,

men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.

11Jag var kringränd på alla sidor,

men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.

12De kringrände mig som en bisvärm

men slocknade som eld i törne.

Jag höll dem från livet med Herrens hjälp.

13De trängde mig hårt, jag var nära att falla,

men Herren kom mig till hjälp.

14Herren är min kraft och mitt värn,

han blev min räddning.

15Hör hur segerropen skallar,

jubel stiger från de trognas läger:

Herrens hand har visat sin kraft.

16Herrens hand är höjd till seger,

Herrens hand har visat sin kraft.

17Jag skall inte dö, jag skall leva

och vittna om Herrens gärningar.

18Hårt har Herren tuktat mig,

men han gav mig inte i dödens våld.

19Öppna för mig rättfärdighetens portar!

Jag vill gå in och tacka Herren.

20Här är Herrens port,

här får hans trogna gå in.

21Jag tackar dig för att du hörde min bön

och blev min räddning.

22Stenen som husbyggarna ratade

har blivit en hörnsten.

23Detta är Herrens eget verk,

det står för våra ögon som ett under.

24Detta är dagen då Herren grep in.

Låt oss jubla och vara glada!

25Herre, hjälp oss!

Herre, ge framgång!

26Välsignad den som kommer i Herrens namn!

Vi välsignar er från Herrens hus.

27Herren är Gud. Han gav oss ljus.

Ordna er till procession, med kvistar i händerna,

ända till altarets horn!

28Du är min Gud, jag vill tacka dig.

Min Gud, jag vill höja ditt lov.

29Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd.