Bibel 2000 (B2000)
115

Psalm 115

1151Inte oss, Herre, inte oss

utan ditt namn skall du ge ära,

du som är god och trofast!

2

115:2
Joel 2:17b+
Varför skall folken få säga:

»Var är deras Gud?«

3

115:3–8
5~Mos 4:28
Jes 44:9–20Vish 15:15
115:3
Job 42:2
Ps 135:6
Syr 39:18
Vår Gud är i himlen,

allt vad han vill, det gör han.

4

115:4–8
2~Kung 17:15+
Deras gudar är silver och guld,

verk av människohänder.

5Mun har de men kan inte tala,

ögon men kan inte se.

6Öron har de men kan inte höra,

näsa men känner ingen lukt.

7De har händer men kan inte gripa

och fötter men kan inte gå.

Ur deras strupe kommer inga ljud.

8De som gjort dem skall bli som de,

ja, alla som sätter sin lit till dem.

9

115:9–11
Ps 33:20
Israel, förlita dig på Herren,

han är er hjälp och er sköld.

10115:10 Arons släkt Dvs. prästerna, som räknade sin härstamning från Aron.Arons släkt, förlita dig på Herren,

han är er hjälp och er sköld.

11Ni gudfruktiga, förlita er på Herren,

han är er hjälp och er sköld.

12Herren har tänkt på oss och välsignar,

han välsignar Israels släkt,

han välsignar Arons släkt.

13Han välsignar dem som fruktar honom,

både mäktiga och ringa.

14Må Herren göra er talrika,

er och era barn.

15Må ni välsignas av Herren,

han som har gjort himmel och jord.

16

115:16
1~Mos 1:28
Ps 8:7
Himlen är Herrens,

men jorden gav han åt människorna.

17

115:17
Ps 6:694:17
115:17 tystnaden Se not till 94:17.De döda prisar inte Herren,

de som farit ner i tystnaden.

18Men vi skall lova Herren

nu och för evigt.

Halleluja!