Bibel 2000 (B2000)
114

Psalm 114

1141När Israel drog ut ur Egypten,

Jakobs släkt från främlingars land,

2då blev Juda Guds heliga egendom,

Israel hans välde.

3Havet såg det och flydde,

Jordans vatten vek undan,

4bergen hoppade som baggar

och höjderna som lamm.

5Hav, vad fick dig att fly?

Jordan, varför vek du undan?

6Berg, varför hoppar ni som baggar,

och ni höjder som lamm?

7Bäva för Härskaren, du jord,

bäva för Jakobs Gud,

8han som gör klippan till sjö

och flintan till källsprång.