Bibel 2000 (B2000)
113

Psalm 113

1131Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare,

prisa Herrens namn!

2Lovat vare Herrens namn

nu och för evigt!

3Från öster till väster

skall Herrens namn bli prisat.

4Herren är upphöjd över alla folk,

högre än himlen når hans härlighet.

5Vem är som Herren, vår Gud,

han som tronar så högt,

6han som ser så djupt ner —

vem i himlen, vem på jorden?

7Den hjälplöse reser han ur gruset,

den fattige lyfter han ur dyn.

8Han ger dem rum bland furstar,

bland furstarna i sitt folk.

9Han ger den ofruktsamma ett hem

som lycklig mor till söner.

Halleluja!

114

Psalm 114

1141När Israel drog ut ur Egypten,

Jakobs släkt från främlingars land,

2då blev Juda Guds heliga egendom,

Israel hans välde.

3Havet såg det och flydde,

Jordans vatten vek undan,

4bergen hoppade som baggar

och höjderna som lamm.

5Hav, vad fick dig att fly?

Jordan, varför vek du undan?

6Berg, varför hoppar ni som baggar,

och ni höjder som lamm?

7Bäva för Härskaren, du jord,

bäva för Jakobs Gud,

8han som gör klippan till sjö

och flintan till källsprång.

115

Psalm 115

1151Inte oss, Herre, inte oss

utan ditt namn skall du ge ära,

du som är god och trofast!

2Varför skall folken få säga:

»Var är deras Gud?«

3Vår Gud är i himlen,

allt vad han vill, det gör han.

4Deras gudar är silver och guld,

verk av människohänder.

5Mun har de men kan inte tala,

ögon men kan inte se.

6Öron har de men kan inte höra,

näsa men känner ingen lukt.

7De har händer men kan inte gripa

och fötter men kan inte gå.

Ur deras strupe kommer inga ljud.

8De som gjort dem skall bli som de,

ja, alla som sätter sin lit till dem.

9Israel, förlita dig på Herren,

han är er hjälp och er sköld.

10Arons släkt, förlita dig på Herren,

han är er hjälp och er sköld.

11Ni gudfruktiga, förlita er på Herren,

han är er hjälp och er sköld.

12Herren har tänkt på oss och välsignar,

han välsignar Israels släkt,

han välsignar Arons släkt.

13Han välsignar dem som fruktar honom,

både mäktiga och ringa.

14Må Herren göra er talrika,

er och era barn.

15Må ni välsignas av Herren,

han som har gjort himmel och jord.

16Himlen är Herrens,

men jorden gav han åt människorna.

17De döda prisar inte Herren,

de som farit ner i tystnaden.

18Men vi skall lova Herren

nu och för evigt.

Halleluja!