Bibel 2000 (B2000)
112

Psalm 112

1121Halleluja!

Lycklig den som fruktar Herren

och finner sin glädje i hans bud.

2Hans barn skall bli mäktiga i landet,

ja, de rättrådigas släkte blir välsignat.

3Välstånd och rikedom bor i hans hus,

hans lycka varar för alltid,

4för de rättrådiga bryter ljus fram i mörkret.

Den rättfärdige är nådig och barmhärtig,

5det går väl för den som gärna ger lån

och är redlig i allt han gör.

6Han bringas aldrig på fall,

den rättfärdiges minne skall alltid bestå.

7Olycksbud behöver han inte frukta,

hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren.

8Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan,

han får se sina fienders fall.

9Han strör gåvor över de fattiga,

hans lycka varar för alltid,

han blir upphöjd och ärad.

10Den gudlöse ser det med grämelse,

han skär tänder och tynar bort.

De gudlösas hopp blir till intet.

113

Psalm 113

1131Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare,

prisa Herrens namn!

2Lovat vare Herrens namn

nu och för evigt!

3Från öster till väster

skall Herrens namn bli prisat.

4Herren är upphöjd över alla folk,

högre än himlen når hans härlighet.

5Vem är som Herren, vår Gud,

han som tronar så högt,

6han som ser så djupt ner —

vem i himlen, vem på jorden?

7Den hjälplöse reser han ur gruset,

den fattige lyfter han ur dyn.

8Han ger dem rum bland furstar,

bland furstarna i sitt folk.

9Han ger den ofruktsamma ett hem

som lycklig mor till söner.

Halleluja!

114

Psalm 114

1141När Israel drog ut ur Egypten,

Jakobs släkt från främlingars land,

2då blev Juda Guds heliga egendom,

Israel hans välde.

3Havet såg det och flydde,

Jordans vatten vek undan,

4bergen hoppade som baggar

och höjderna som lamm.

5Hav, vad fick dig att fly?

Jordan, varför vek du undan?

6Berg, varför hoppar ni som baggar,

och ni höjder som lamm?

7Bäva för Härskaren, du jord,

bäva för Jakobs Gud,

8han som gör klippan till sjö

och flintan till källsprång.