Bibel 2000 (B2000)
112

Psalm 112

1121

112:1 ff.
Ps 1:2Ords 20:7
112 Alfabetiska dikter.Halleluja!

Lycklig den som fruktar Herren

och finner sin glädje i hans bud.

2Hans barn skall bli mäktiga i landet,

ja, de rättrådigas släkte blir välsignat.

3Välstånd och rikedom bor i hans hus,

hans lycka varar för alltid,

4

112:4
Ps 97:11
Jes 58:10
för de rättrådiga bryter ljus fram i mörkret.

Den rättfärdige är nådig och barmhärtig,

5det går väl för den som gärna ger lån

och är redlig i allt han gör.

6Han bringas aldrig på fall,

den rättfärdiges minne skall alltid bestå.

7Olycksbud behöver han inte frukta,

hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren.

8

112:8
Ps 54:9+
Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan,

han får se sina fienders fall.

9

112:9
Ords 11:25+
Han strör gåvor över de fattiga,

hans lycka varar för alltid,

han blir upphöjd och ärad.

10

112:10
Job 11:20
Ords 10:28+
Den gudlöse ser det med grämelse,

han skär tänder och tynar bort.

De gudlösas hopp blir till intet.