Bibel 2000 (B2000)
110

Psalm 110

1101Av David, en psalm.

Så lyder Herrens ord till min härskare:

Sätt dig på min högra sida,

så skall jag lägga dina fiender

som en pall under dina fötter.

2Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:

härska nu bland dina fiender!

3Villigt samlas ditt folk

i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig

som dagg ur gryningens sköte.

4Herren har svurit en ed

som han inte skall bryta:

Du är präst för evigt

i Melkisedeks efterföljd.

5Herren är vid din sida,

han krossar kungar på sin vredes dag,

6han dömer bland folken i sitt majestät,

han krossar hövdingar vida kring jorden.

7Han dricker ur bäcken vid vägen.

Så lyfter han huvudet högt.

111

Psalm 111

1111Halleluja!

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta

i de rättrådigas krets, i menigheten.

2Stora är Herrens verk,

de begrundas av alla som älskar dem.

3Höga och majestätiska är hans gärningar,

hans rättfärdighet varar för alltid.

4Han låter oss minnas sina under.

Nådig och barmhärtig är Herren,

5han ger föda åt dem som fruktar honom,

han minns för evigt sitt förbund.

6Han visade sin makt för sitt folk

när han gav dem andra folks arvedel.

7I alla sina gärningar är han trofast och rättvis.

Allt han bestämt är orubbligt

8och står fast för evig tid,

det förverkligas i rättrådighet och sanning.

9Han befriade sitt folk,

slöt för evigt sitt förbund.

Heligt är hans namn och värt att frukta.

10Att frukta Herren är vishetens begynnelse,

insikt vinner de som gör hans vilja.

För alltid ljuder hans lov.

112

Psalm 112

1121Halleluja!

Lycklig den som fruktar Herren

och finner sin glädje i hans bud.

2Hans barn skall bli mäktiga i landet,

ja, de rättrådigas släkte blir välsignat.

3Välstånd och rikedom bor i hans hus,

hans lycka varar för alltid,

4för de rättrådiga bryter ljus fram i mörkret.

Den rättfärdige är nådig och barmhärtig,

5det går väl för den som gärna ger lån

och är redlig i allt han gör.

6Han bringas aldrig på fall,

den rättfärdiges minne skall alltid bestå.

7Olycksbud behöver han inte frukta,

hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren.

8Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan,

han får se sina fienders fall.

9Han strör gåvor över de fattiga,

hans lycka varar för alltid,

han blir upphöjd och ärad.

10Den gudlöse ser det med grämelse,

han skär tänder och tynar bort.

De gudlösas hopp blir till intet.