Bibel 2000 (B2000)
111

Psalm 111

1111Halleluja!

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta

i de rättrådigas krets, i menigheten.

2Stora är Herrens verk,

de begrundas av alla som älskar dem.

3Höga och majestätiska är hans gärningar,

hans rättfärdighet varar för alltid.

4Han låter oss minnas sina under.

Nådig och barmhärtig är Herren,

5han ger föda åt dem som fruktar honom,

han minns för evigt sitt förbund.

6Han visade sin makt för sitt folk

när han gav dem andra folks arvedel.

7I alla sina gärningar är han trofast och rättvis.

Allt han bestämt är orubbligt

8och står fast för evig tid,

det förverkligas i rättrådighet och sanning.

9Han befriade sitt folk,

slöt för evigt sitt förbund.

Heligt är hans namn och värt att frukta.

10Att frukta Herren är vishetens begynnelse,

insikt vinner de som gör hans vilja.

För alltid ljuder hans lov.