Bibel 2000 (B2000)
110

Psalm 110

1101Av David, en psalm.

Så lyder Herrens ord till min härskare:

Sätt dig på min högra sida,

så skall jag lägga dina fiender

som en pall under dina fötter.

2Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:

härska nu bland dina fiender!

3Villigt samlas ditt folk

i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig

som dagg ur gryningens sköte.

4Herren har svurit en ed

som han inte skall bryta:

Du är präst för evigt

i Melkisedeks efterföljd.

5Herren är vid din sida,

han krossar kungar på sin vredes dag,

6han dömer bland folken i sitt majestät,

han krossar hövdingar vida kring jorden.

7Han dricker ur bäcken vid vägen.

Så lyfter han huvudet högt.