Bibel 2000 (B2000)
110

Psalm 110

1101

110
Ps 2
Jes 55:4
110:1
Matt 22:44
Apg 2:34Heb 1:13+
110:1 min härskare Orden är riktade till en israelitisk kung i Jerusalem, troligen vid hans tronbestigning, och den talande är en präst eller en profet i templet. – Av senare judiska utläggare, liksom i NT, har psalmen tolkats som en profetia om Messias; se t.ex. Mark 12:35–37; Heb 1:13.110:1 som en pall under dina fötter Jämför segergesten att sätta foten på besegrade fienders nacke; se Jos 10:24.Av David, en psalm.

Så lyder Herrens ord till min härskare:

Sätt dig på min högra sida,

så skall jag lägga dina fiender

som en pall under dina fötter.

2Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:

härska nu bland dina fiender!

3110:3 Grundtextens innebörd osäker.110:3 På heliga berg har jag fött dig Med många hebreiska handskrifter (Text); MT har »I helig prakt din ungdom«. – Här talar Herren till kungen; den israelitiske regenten kunde uppfattas som Guds son (se 2:7 och jfr not till 45:7).110:3 som dagg Rättelse; MT obegriplig.Villigt samlas ditt folk

i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig

som dagg ur gryningens sköte.

4

110:4
1~Mos 14:18
Heb 5:6
7:3,17,21
110:4 präst Israelitiska kungar hade också prästerliga uppgifter; se t.ex. 1 Kung 3:4; 8:54–64; 9:25.110:4 Melkisedek Kanaaneisk kung och präst i Jerusalem före den israelitiska erövringen av staden; se 1 Mos 14:18.Herren har svurit en ed

som han inte skall bryta:

Du är präst för evigt

i Melkisedeks efterföljd.

5

110:5 f.
Ps 68:22
Herren är vid din sida,

han krossar kungar på sin vredes dag,

6110:6 Grundtextens innebörd osäker.110:6 i sitt majestät Rättelse; MT har »(det är) fullt med lik«.han dömer bland folken i sitt majestät,

han krossar hövdingar vida kring jorden.

7110:7 Han Inte Gud som i v. 5 och 6 utan troligen kungen. Det är oklart hur sammanhanget mellan denna vers och det föregående skall uppfattas. Möjligen åsyftas en rit i tronbestigningsceremonierna; »bäcken« kan syfta på Gichonkällan vid Sionberget; se 1 Kung 1:33 ff.Han dricker ur bäcken vid vägen.

Så lyfter han huvudet högt.