Bibel 2000 (B2000)
10

101Varför, Herre, står du långt borta

och håller dig dold i tider av nöd?

2I övermod jagar de gudlösa den förtryckte.

Låt dem fastna i sina egna ränker.

3Den gudlöse prisar sin egen lystnad,

välsignar sin vinst, föraktar Herren.

4Han tänker i sitt övermod:

»Gud straffar inte, det finns ingen Gud.«

5Den gudlöse har framgång i allt han gör,

dina domar rör honom inte.

Han fnyser åt sina fiender,

6han tänker: »Inget kan få mig att falla,

jag går med stadiga steg.«

7Svek och våld fyller hans mun,

hans tunga gömmer ondska och ofärd.

8Han ligger på lur vid gårdarna

och mördar den oskyldige i lönndom.

Hans ögon följer den värnlöse,

9han lurar som ett lejon i snåret,

han ligger på lur för att fånga den arme

och dra åt sitt nät.

10Han hukar till språng,

och den värnlöse fälls av hans kraft.

11Han tänker: »Gud bryr sig inte om det,

han vänder sig bort, han ser det aldrig.«

12Herre, grip in! Gud, höj din hand,

glöm inte de förtryckta!

13Varför får den gudlöse förakta Gud

och tänka: »Han straffar inte.«

14Du ser det som tynger och plågar,

du märker det och ger med din hand.

Den värnlöse lämnar sin sak åt dig,

du är den faderlöses hjälpare.

15Krossa den gudlöses och ondes makt!

Straffa hans ondska, gör slut på den!

16Herren är konung för evigt,

de främmande folken är borta ur hans land.

17Herre, du hör vad de betryckta begär,

du lyssnar och stärker deras mod.

18Du skaffar rätt åt de kuvade och faderlösa,

så att ingen längre flyr landet i skräck.

11

Psalm 11

111För körledaren. Av David.

Hos Herren tar jag min tillflykt.

Hur kan ni säga till mig:

»Fly som en fågel till bergen!«

2Se, de gudlösa spänner bågen,

de har lagt sin pil mot strängen

för att skjuta de rättrådiga i dunklet.

3När grundvalarna raseras,

vad kan den rättfärdige göra?

4Herren är i sitt heliga tempel,

Herrens tron är i himlen.

Hans ögon ser,

hans blickar prövar människan.

5Herren utväljer de rättfärdiga

men förkastar gudlösa och våldsmän.

6Han låter eldkol och svavel

regna över de onda,

en glödhet vind är vad de bjuds.

7Ty Herren är rättfärdig,

rättfärdiga gärningar älskar han.

De rättrådiga skall se hans ansikte.

12

Psalm 12

121För körledaren. En psalm av David.

2Hjälp, Herre, de fromma är borta,

det finns inga trofasta människor kvar.

3Alla ljuger för varandra,

talar med hala tungor och falska hjärtan.

4Må Herren tysta alla hala tungor,

den mun som talar stora ord,

5alla som säger: »Vår tunga gör oss starka,

vi har ordet i vår makt, vem är herre över oss?«

6De svaga förtrycks och de fattiga klagar,

därför vill jag nu gripa in, säger Herren,

jag vill ge hjälp åt den som föraktas.

7Herrens ord är rena ord,

silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat.

8Herre, bevara oss,

skydda oss alltid för detta släkte!

9De gudlösa finns överallt omkring oss,

stor är människors uselhet.