Bibel 2000 (B2000)
11

Psalm 11

111För körledaren. Av David.

Hos Herren tar jag min tillflykt.

Hur kan ni säga till mig:

»Fly som en fågel till bergen!«

2Se, de gudlösa spänner bågen,

de har lagt sin pil mot strängen

för att skjuta de rättrådiga i dunklet.

3När grundvalarna raseras,

vad kan den rättfärdige göra?

4Herren är i sitt heliga tempel,

Herrens tron är i himlen.

Hans ögon ser,

hans blickar prövar människan.

5Herren utväljer de rättfärdiga

men förkastar gudlösa och våldsmän.

6Han låter eldkol och svavel

regna över de onda,

en glödhet vind är vad de bjuds.

7Ty Herren är rättfärdig,

rättfärdiga gärningar älskar han.

De rättrådiga skall se hans ansikte.