Bibel 2000 (B2000)
11

Psalm 11

111För körledaren. Av David.

Hos Herren tar jag min tillflykt.

Hur kan ni säga till mig:

»Fly som en fågel till bergen!«

2

11:2
Ps 37:14
64:4
Se, de gudlösa spänner bågen,

de har lagt sin pil mot strängen

för att skjuta de rättrådiga i dunklet.

3När grundvalarna raseras,

vad kan den rättfärdige göra?

4

11:4
Ps 102:20
Herren är i sitt heliga tempel,

Herrens tron är i himlen.

Hans ögon ser,

hans blickar prövar människan.

5Herren utväljer de rättfärdiga

men förkastar gudlösa och våldsmän.

6

11:6
1~Mos 19:24
5~Mos 29:23Job 18:15
Ps 120:4
140:11
Han låter eldkol och svavel

regna över de onda,

en glödhet vind är vad de bjuds.

7Ty Herren är rättfärdig,

rättfärdiga gärningar älskar han.

De rättrådiga skall se hans ansikte.