Bibel 2000 (B2000)
109

Psalm 109

1091För körledaren. Av David, en psalm.

Gud, som jag prisar, var inte tyst!

2De gudlösa och svekfulla anklagar mig

och ljuger öppet för mig.

3Jag omges av deras hatfulla ord,

de angriper mig utan skäl.

4

109:4 f.
Ps 35:12+
De lönar min kärlek med fiendskap,

fast jag inte gjort dem illa.

5De ger mig ont för gott

och hat för min kärlek.

6109:6–19 Avsnittet kan fattas på två olika sätt: antingen att psalmens »jag« förbannar sina motståndare eller att han citerar de förbannelser de riktat mot honom; jfr v. 3, 20.Utse åt honom en orättfärdig domare,

och låt en åklagare träda upp mot honom.

7Låt honom prövas och dömas skyldig,

låt hans bön vara fåfäng.

8

109:8
Apg 1:20b
Må hans liv bli kort

och en annan överta hans syssla.

9Må hans barn bli faderlösa

och hans hustru bli änka.

10

109:10–13
Job 20:10
Må hans barn stryka runt som tiggare,

fördrivna från ett hem i ruiner.

11Må fordringsägarna ta allt han har

och främlingar plundra hans egendom.

12Må ingen visa honom vänlighet

och ingen bry sig om hans faderlösa barn.

13

109:13
Ps 21:11
Må hans efterkommande utrotas

och deras namn utplånas i nästa släktled.

14Må Herren minnas hans fäders skuld,

inte utplåna hans moders synd,

15

109:15
Ps 34:17+
må den alltid stå för Herrens ögon.

Må hans minne försvinna från jorden,

16eftersom han inte ville visa mildhet

utan förföljde de hjälplösa och fattiga

och de förtvivlade för att döda dem.

17Han älskade att förbanna,

må förbannelsen drabba honom,

han ville inte välsigna,

må välsignelsen fly honom.

18Han klädde sig i förbannelse som i en dräkt,

må den tränga in i hans inre som vatten

och som olja in i hans ben.

19Må den hölja honom som en klädnad,

vara som ett bälte han ständigt bär.

20Låt dem som anklagar mig lönas så av Herren,

dessa som talar ont om mig.

21109:21 ditt namn till ära Se not till 23:3.Men du, Herre, min härskare,

gör väl mot mig, ditt namn till ära,

befria mig i din trofasta godhet.

22Jag är hjälplös och fattig,

och mitt hjärta är fyllt av ångest.

23

109:23
Ps 102:12+
Jag försvinner som aftonskuggan,

jag skakas bort som en gräshoppa.

24Mina knän är svaga av fasta,

min kropp är mager och torr.

25

109:25
Ps 22:8
Jag är utsatt för deras hån,

de skakar på huvudet när de ser mig.

26Rädda mig, Herre, min Gud,

hjälp mig i din godhet.

27Låt dem inse att det är ditt verk,

att det är du, Herre, som handlar.

28

109:28 f.
Jes 65:13
Må du välsigna när de förbannar,

må mina motståndare stå med skam

men din tjänare glädjas.

29

109:29
Job 8:22a+
Låt dem som anklagar mig kläs i vanära

och höljas i sin skam som i en mantel.

30

109:30
Ps 22:23+
109:30 den stora skaran Dvs. »tempelskaran«; se not till 22:23.Jag vill tacka och lova Herren,

prisa honom i den stora skaran,

31ty han står vid den fattiges sida

och räddar honom från dem som dömer.