Bibel 2000 (B2000)
108

Psalm 108

1081En sång, en psalm av David.

2Mitt hjärta är redo, Gud,

jag vill sjunga och spela.

Vakna, min själ,

3vakna, harpa och lyra,

jag vill väcka morgonrodnaden.

4Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,

jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

5Ty högre än himlen når din godhet,

till skyarna din trofasthet.

6Visa din höghet i himlen, o Gud,

och din härlighet över hela jorden!

7Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,

så att de som du älskar blir räddade!

8Gud har talat i sin helgedom:

»I triumf skall jag utskifta Shekem

och mäta upp Suckotdalen.

9Mitt är Gilead, mitt är Manasse.

Efraim är min hjälm

och Juda min härskarstav.

10Moab är mitt tvättfat,

på Edom kastar jag min sko,

mot filisteerna höjer jag stridsrop.«

11Vem för mig till den befästa staden,

vem leder mig till Edom?

12Gud, du har ju förkastat oss,

du drog inte i fält med våra härar.

13Bistå oss nu mot fienden,

människors hjälp är ingenting värd.

14Med Gud skall vi utföra stora dåd.

Han trampar ner våra fiender.