Bibel 2000 (B2000)
101

Psalm 101

1011Av David, en psalm.

Om godhet och rätt vill jag sjunga,

Herre, jag vill sjunga till din ära.

2Jag vill lära mig att leva oförvitligt

— när kommer du till min hjälp?

Med oförvitligt sinne

skall jag leva i mitt hus.

3Det som vållar fördärv

skall inte vara mitt mål.

Jag avskyr dem som gör orätt,

med dem har jag inget att skaffa.

4Den falske visar jag bort,

de onda vill jag inte kännas vid.

5Den som baktalar sin nästa,

honom skall jag krossa.

Den som är övermodig och uppblåst,

honom kan jag inte tåla.

6Mina ögon vilar på de trofasta i landet,

de skall vara nära mig.

Den som lever oförvitligt,

han skall få tjäna mig.

7Den som är svekfull

får inte vistas i mitt hus,

den som far med lögn

består inte provet inför mig.

8Varje ny dag skall jag krossa

de brottsliga i landet

och utrota alla ogärningsmän

i Herrens stad.