Bibel 2000 (B2000)
99

Psalm 99

991Herren är konung! Folken bävar,

han tronar på keruberna, jorden skälver.

2Herren är stor i Sion

och upphöjd över alla folk.

3De prisar ditt namn,

det stora och fruktade.

Helig är han.

4Mäktig är konungen som älskar det rätta:

du håller rättvisan vid makt,

du fäller rättfärdiga domar i Jakob.

5Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans fotapall.

Helig är han.

6Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom.

De ropade till Herren, och han svarade.

7Ur molnpelaren talade han till dem,

och de höll hans bud,

den lag som han gav dem.

8Herre, vår Gud, du svarade dem,

du var en Gud som förlät dem

men också hämnades deras gärningar.

9Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans heliga berg.

Helig är Herren, vår Gud.

100

Psalm 100

1001En tacksägelsepsalm.

Hylla Herren, hela världen,

2tjäna Herren med glädje,

träd fram inför honom med jubelrop!

3Besinna att Herren är Gud,

han har gjort oss och vi är hans,

hans folk, fåren i hans hjord.

4Gå in genom hans portar med tacksägelse,

kom till hans förgårdar med lovsång.

Tacka honom, prisa hans namn,

5ty Herren är god,

evigt varar hans nåd,

från släkte till släkte hans trofasthet.

101

Psalm 101

1011Av David, en psalm.

Om godhet och rätt vill jag sjunga,

Herre, jag vill sjunga till din ära.

2Jag vill lära mig att leva oförvitligt

— när kommer du till min hjälp?

Med oförvitligt sinne

skall jag leva i mitt hus.

3Det som vållar fördärv

skall inte vara mitt mål.

Jag avskyr dem som gör orätt,

med dem har jag inget att skaffa.

4Den falske visar jag bort,

de onda vill jag inte kännas vid.

5Den som baktalar sin nästa,

honom skall jag krossa.

Den som är övermodig och uppblåst,

honom kan jag inte tåla.

6Mina ögon vilar på de trofasta i landet,

de skall vara nära mig.

Den som lever oförvitligt,

han skall få tjäna mig.

7Den som är svekfull

får inte vistas i mitt hus,

den som far med lögn

består inte provet inför mig.

8Varje ny dag skall jag krossa

de brottsliga i landet

och utrota alla ogärningsmän

i Herrens stad.