Bibel 2000 (B2000)
1

FÖRSTA BOKEN

Psalm 1

11

1:1
Ps 26:4Ords 4:14+
1 Psalm Poetiska skrifter.1:1 Lycklig den som Formel som är vanlig i vishetslitteraturen och i vissa psalmer. Den uttrycker förvissningen att en människa som lever rättfärdigt får lycka och välgång här i livet. Salig.1:1 gudlösa Se not till 28:3.Lycklig den som inte följer de gudlösa,

inte går syndares väg

eller sitter bland hädare

2

1:2 f.
Jos 1:8
Ps 112:1119:1–3,97
1:2 Lag.1:2 läser Grundtextens ord avser ett halvhögt reciterande.utan har sin lust i Herrens lag

och läser den dag och natt.

3

1:3
Job 29:19Ps 92:13–15
Ords 11:28b
Jes 44:4
Jer 17:8
Syr 39:13
Han är som ett träd

planterat nära vatten –

det bär sin frukt i rätt tid,

aldrig vissnar bladen.

Allt vad han gör går väl.

4

1:4
Job 21:18
Ps 35:5
83:14
Jes 17:13
29:5
Hos 13:3
Vish 5:14
1:4 agnar som vinden för bort Se not till Rut 3:2.Inte så med de gudlösa –

de liknar agnar som vinden för bort.

5Därför döms de gudlösa där rätten råder

och syndarna i de rättfärdigas krets.

6

1:6
Ps 37:38
Herren är med på de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg leder till intet.