Bibel 2000 (B2000)
1

FÖRSTA BOKEN

Psalm 1

11Lycklig den som inte följer de gudlösa,

inte går syndares väg

eller sitter bland hädare

2utan har sin lust i Herrens lag

och läser den dag och natt.

3Han är som ett träd

planterat nära vatten —

det bär sin frukt i rätt tid,

aldrig vissnar bladen.

Allt vad han gör går väl.

4Inte så med de gudlösa —

de liknar agnar som vinden för bort.

5Därför döms de gudlösa där rätten råder

och syndarna i de rättfärdigas krets.

6Herren är med på de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg leder till intet.