Bibel 2000 (B2000)
9

Vishetens inbjudan

91

9:1
Ords 14:1
9:1 hus … sju pelare Den personifierade vishetens hus för tanken till ett palats eller ett tempel. Sjutalet står ofta för något fullkomligt.Visheten har byggt sig ett hus,

hon har huggit ut sina sju pelare.

2Hon har ställt till med slakt,

blandat vinet och dukat bordet.

3

9:3
Ords 1:20
Hon har sänt ut sina tjänsteflickor

att ropa från höjderna i staden:

4»Du som är okunnig – kom!«

Till de oförståndiga säger hon:

5

9:5 f.
Jes 55:1–3
Syr 24:19,21
Joh 6:35
7:37
»Kom! Ät mitt bröd

och drick vinet jag har blandat.

6Överge enfalden så får ni leva,

följ förståndets väg.«

7

9:7 f.
Matt 7:6
9:7–10 Avsnittet bryter kapitlets uppbyggnad och balans och kan vara ett senare inskott.Den som tillrättavisar en hädare blir skymfad,

den som klandrar en syndare möter hån.

8

9:8
Ords 17:10
19:25
21:11
28:23
Klandra inte hädaren, då hatar han dig –

klandra den vise, då älskar han dig.

9

9:9
Matt 13:12+
Ge åt den vise, så blir han ännu visare,

undervisa den rättfärdige, så blir han klokare.

10

9:10
Ords 1:7+
Att frukta Herren är början till vishet,

att känna den Helige är insikt.

11

9:11
Ords 3:1–8+
Genom mig når du hög ålder

och får ett långt liv.

12Är du vis blir din vishet dig till nytta,

hädar du går det ut över dig själv.

Dårskapens inbjudan

139:13 ff. Dårskapen … kvinna Se not till 2:16.Dårskapen är en rastlös kvinna,

lättsinnig, utan allt vett.

14Hon sitter vid dörren till sitt hus,

hon tronar högt uppe i staden

15och ropar till dem som kommer förbi,

som går sin väg rakt fram:

16»Du som är okunnig – kom!«

Till den oförståndige säger hon:

17»Stulet vatten smakar gott,

bröd i lönndom är läckert.«

18

9:18
Ords 2:18+
Han vet inte att där är skuggornas boning,

att hennes gäster hamnar i dödsrikets djup.