Bibel 2000 (B2000)
5

Varning för den främmande kvinnan

51Min son, hör på min vishet

och lyssna till min insikt,

2så att du vinnlägger dig om klokhet

och kunskap får prägla dina ord.

3

5:3
Ords 2:16+
5:3 Den främmandes Se not till 2:16.Den främmandes läppar är söta som honung,

lenare än olja hennes tunga,

4

5:4
Pred 7:27
men till slut blir hon bitter som malört,

vass som ett tveeggat svärd.

5

5:5
Ords 2:18+
Hennes vandring går mot döden,

ner till dödsriket för hennes steg.

6Hon ger inte akt på livets väg,

hon märker inte att hon går vilse.

7Hör därför på mig, mina barn,

och följ alltid mina ord.

8Håll dig långt ifrån henne,

närma dig inte hennes dörr.

9Annars får du ge din kraft åt andra

och dina år åt en hård husbonde,

10främlingar drar nytta av din styrka,

och du får slita i en annans hus.

11Du stönar när slutet kommer,

när din kropp tynar bort:

12»Varför avskydde jag fostran

och föraktade tillrättavisning?

13Varför hörde jag inte på mina lärare

utan slog dövörat till för deras ord?

145:14 den samlade menigheten Uttrycket kan avse de äldste, som samlades i stadens port för att döma i rättssaker. I så fall handlar versen om att dömas för äktenskapsbrott. Versen kan emellertid också tolkas som att en äktenskapsbrytare blir offentligt vanärad och mister sitt anseende.Snart befann jag mig i stort elände

inför den samlade menigheten.«

15Drick vatten ur din egen brunn,

friskt vatten ur din egen källa.

16Skall dina källflöden rinna ut på gatan

och strömma ut över torget?

17Nej, de skall tillhöra dig ensam,

dela dem inte med andra!

18Må din källa vara välsignad.

Gläds åt din ungdoms hustru,

19den älskliga hinden, den vackra gasellen.

Må hennes bröst alltid vara din lust,

hennes kärlek alltid berusa dig.

20

5:20
Syr 9:8
Varför skulle du berusas av en annan kvinna

och famna en främmande, min son?

21

5:21
Job 31:4
34:21
Ps 139
Ords 15:3
Jer 32:19
Syr 15:18Heb 4:13
Herren ser var människan går,

han ger akt på alla hennes steg.

22

5:22
Ps 7:17
9:17
Ords 11:5
Den onde fångas av sina egna brott

och fastnar i sina synders snara.

23Han dör för att han försmådde fostran

och berusades av sin stora dårskap.