Bibel 2000 (B2000)
3

Vishet och gudsfruktan

31Min son, glöm inte vad jag har lärt dig,

bevara mina bud i ditt hjärta.

2Hög ålder och ett långt liv,

frid och välgång skall de ge dig.

3Låt godhet och sanning förbli hos dig.

Bind dem kring din hals,

skriv dem på ditt hjärtas tavla.

4Då blir du uppskattad för din klokhet

av både Gud och människor.

5Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta

och lita inte till ditt eget förstånd.

6Tänk på honom var du än går,

så skall han jämna vägen för dig.

7Tyck inte att du själv är vis,

frukta Herren och fly det onda.

8Det ger hälsa åt din kropp,

kraft åt alla dess ben.

9Ära Herren med allt du äger

och med det första av din skörd.

10Då skall dina lador fyllas av säd

och presskaren flöda över av vin.

11Förkasta inte Herrens fostran, min son,

känn inte avsky för hans tuktan,

12ty Herren tuktar den han älskar

och agar den son han har kär.

Vishetens välsignelser

13Lycklig den som funnit vishet,

den som nått fram till insikt.

14Ty visheten är mer värd än silver,

den vinst hon ger är bättre än guld.

15Hon är dyrbarare än pärlor,

inga skatter går upp mot henne.

16I sin högra hand har hon långt liv,

i sin vänstra rikedom och ära.

17Hennes vägar är ljuvliga att gå,

alla hennes stigar är trygga.

18För dem som håller sig till henne

är hon ett livets träd —

lycklig den som håller fast vid henne.

19Med vishet lade Herren jordens grund,

han spände upp himlen med insikt.

20Hans kunskap öppnade djupets flöden

och fick molnen att fälla sin dagg.

21Bevara omdöme och klokhet, min son,

släpp dem inte ur sikte.

22De skall skänka dig liv

och bli ett smycke för din hals.

23Då kan du vandra trygg,

du kommer inte att snava.

24Du kan gå till vila utan fruktan,

lägga dig och sova lugnt

25utan rädsla för den oväntade fasan,

stormen som drabbar de onda.

26Ty Herren skall ge dig tillförsikt

och bevara din fot för snaran.

Godhet mot medmänniskan

27Neka ingen en skälig gåva

när det står i din makt att hjälpa.

28Om du har något, svara då inte din broder:

»Kom tillbaka i morgon, då skall du få.«

29Anstifta inget ont mot din broder,

som tror sig bo trygg i din närhet.

30Tvista inte med någon utan fog,

med en som inte har gjort dig något ont.

31Avundas inte våldsverkaren,

slå inte in på de vägar han går.

32Herren avskyr den som är falsk,

men de rättrådiga har hans vänskap.

33Herren förbannar den ondes hus,

men de rättfärdigas hem välsignar han.

34Smädare smädar han,

men de ödmjuka visar han nåd.

35Ära vinner de visa,

dårarna hopar skam.

4

Maning till vishet

41Hör er fars förmaningar, barn,

lyssna och kom till insikt.

2God är den lärdom jag ger er,

glöm inte min undervisning.

3När jag själv var ett barn hos min far,

en liten pojke, min mors ende son,

4lärde han mig: Håll fast vid mina ord,

följ mina bud så får du leva.

5Förvärva vishet, förvärva insikt,

glöm aldrig vad jag sagt och vik inte av från det.

6Överge inte visheten, hon skall bevara dig,

älska henne, hon skall skydda dig.

7Vishet är viktigast, förvärva vishet,

ge allt du äger för att förvärva insikt.

8Håll henne högt, så upphöjer hon dig,

omfamna henne, så ger hon dig ära.

9Hon skall kröna dig med sin sköna krans,

skänka dig en ståtlig krona.

10Lyssna, min son, ta emot mina ord,

så får du leva länge.

11Vishetens väg lär jag dig,

jag leder dig på rätta stigar.

12Där kan du gå utan att möta hinder,

springa utan att snava.

13Håll alltid fast vid den fostran du fått,

ta vara på den, ty den är ditt liv.

14Följ inte de ondas väg,

slå inte in på de gudlösas stig,

15undvik den, gå den inte,

vik åt sidan och gå förbi.

16De kan inte sova om de inte gjort något ont,

sömnen flyr dem om de inte fått någon på fall.

17De äter brottets bröd

och dricker våldets vin.

18De rättfärdigas stig är som gryningens ljus,

som växer tills dagen är full,

19men de ondas väg är som mörkret,

de vet inte var de kan snava.

20Min son, lyssna till vad jag säger,

hör noga på mina ord.

21Släpp dem aldrig ur sikte,

bevara dem djupt i ditt hjärta.

22Ty de ger liv åt den som finner dem

och läkedom åt hela hans kropp.

23Mer än allt annat — vakta ditt hjärta,

ty hjärtat styr ditt liv.

24Låt aldrig din mun tala falska ord,

avhåll din tunga från svek.

25Rikta blicken rakt framåt,

se på det som ligger framför dig.

26Ge akt på var du sätter foten,

så vandrar du alltid på fast mark.

27Vik inte av åt höger eller vänster,

håll dig borta från det onda.

5

Varning för den främmande kvinnan

51Min son, hör på min vishet

och lyssna till min insikt,

2så att du vinnlägger dig om klokhet

och kunskap får prägla dina ord.

3Den främmandes läppar är söta som honung,

lenare än olja hennes tunga,

4men till slut blir hon bitter som malört,

vass som ett tveeggat svärd.

5Hennes vandring går mot döden,

ner till dödsriket för hennes steg.

6Hon ger inte akt på livets väg,

hon märker inte att hon går vilse.

7Hör därför på mig, mina barn,

och följ alltid mina ord.

8Håll dig långt ifrån henne,

närma dig inte hennes dörr.

9Annars får du ge din kraft åt andra

och dina år åt en hård husbonde,

10främlingar drar nytta av din styrka,

och du får slita i en annans hus.

11Du stönar när slutet kommer,

när din kropp tynar bort:

12»Varför avskydde jag fostran

och föraktade tillrättavisning?

13Varför hörde jag inte på mina lärare

utan slog dövörat till för deras ord?

14Snart befann jag mig i stort elände

inför den samlade menigheten.«

15Drick vatten ur din egen brunn,

friskt vatten ur din egen källa.

16Skall dina källflöden rinna ut på gatan

och strömma ut över torget?

17Nej, de skall tillhöra dig ensam,

dela dem inte med andra!

18Må din källa vara välsignad.

Gläds åt din ungdoms hustru,

19den älskliga hinden, den vackra gasellen.

Må hennes bröst alltid vara din lust,

hennes kärlek alltid berusa dig.

20Varför skulle du berusas av en annan kvinna

och famna en främmande, min son?

21Herren ser var människan går,

han ger akt på alla hennes steg.

22Den onde fångas av sina egna brott

och fastnar i sina synders snara.

23Han dör för att han försmådde fostran

och berusades av sin stora dårskap.