Bibel 2000 (B2000)
31

SJÄTTE SAMLINGEN (31:1–9)

311Ord till Lemuel, kung av Massa,

med vilka hans mor förmanade honom:

2Nej, min son, nej, mitt skötes son,

nej, mina löftens son!

3Ge inte din kraft åt kvinnor,

hänge dig inte åt dem som är kungars fördärv.

4Kungar anstår det inte, Lemuel,

kungar anstår det inte att dricka vin,

furstar inte att trakta efter rusdrycker,

5så att de dricker och glömmer lagen

och vränger rätten för de nödställda.

6Ge vin åt dem som har det svårt,

ge de bedrövade att dricka,

7så att de glömmer sin fattigdom

och inte tänker på sitt elände mer.

8Höj din röst för den stumme,

till försvar för alla som sviktar.

9Höj din röst och döm rättfärdigt,

försvara de fattiga och svaga.

Den goda hustrun

10Att finna en driftig hustru, vem förunnas det —

långt mer än pärlor är hon värd.

11Blint litar hennes man på henne,

och vinsten uteblir inte.

12Dagligen är hon honom till nytta,

aldrig till skada.

13Efter att ha skaffat ull och lin

arbetar hon med flinka händer.

14Från avlägsna trakter hämtar hon förråd,

hon är som köpmannens skepp.

15Gryningen är inte inne när hon stiger upp,

sätter fram mat åt familjen

och ger pigorna deras portioner.

16Hon ser ut en åker och köper den,

planterar en vingård för det hon själv har tjänat.

17Ivrigt går hon till verket

och hugger i med starka armar.

18Kan hon märka att affärerna går bra

får hennes lampa brinna hela natten.

19Lätt hanterar hon sländtrissan

och håller sländan i handen.

20Mot de svaga räcker hon ut handen,

hon öppnar sin famn för de fattiga.

21När snön kommer ängslas hon inte:

hela familjen har kläder av ylle.

22Också täcken väver hon själv,

hon är klädd i linne och purpur.

23På hennes man ser alla med aktning,

där han sitter bland de äldste i porten.

24Rockar av linne syr hon och säljer,

handlaren förser hon med bälten.

25Styrka och värdighet utstrålar hon

och ser leende framtiden an.

26Talar gör hon med klokhet,

vänliga förmaningar delar hon ut.

27Uppmärksamt följer hon allt i huset,

aldrig äter hon lättjans bröd.

28Välsignad blir hon av sina barn,

och hennes man lovprisar henne:

29Åtskilliga duktiga kvinnor har jag sett,

men du överträffar dem alla! —

30Älsklighet kan bedra, skönhet förgår,

för sin gudsfruktan skall en hustru prisas.

31Överlämna åt henne hennes mödas lön,

må hon prisas i portarna för sina verk.