Bibel 2000 (B2000)
30

FEMTE SAMLINGEN (kap. 30)

30130:1 Ord av Agur Det är osäkert om hela kap. 30 utgör en samling. Gränsen för Agurs ord har också satts efter v. 3, 4, 9 eller 14. Agur är i övrigt okänd och kapitlets ålder oviss.30:1 Massa Tycks ha varit beläget i norra Arabien. I 1 Mos 25:14; 1 Krön 1:30 ingår Massa i Ismaels släkttavla.Ord av Agur, Jakes son, från Massa.

Så talar den man som inte Gud är med:

Jag är trött och uppgiven, Gud.

2Jag är som ett oskäligt djur,

mänskligt förstånd fattas mig.

3Jag har inte förvärvat vishet,

kunskap om den Helige saknar jag.

4

30:4
Job 38:4
Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen?

Vem har fångat vinden i sina kupade händer?

Vem har knutit in vattnet i sin mantel?

Vem har märkt ut jordens gränser?

Vad heter han, vad heter hans son –

vet du det?

5

30:5
Ps 18:31+
30:5 Versen är ett citat från Ps 18:31/2 Sam 22:31.Alla Guds ord är utan slagg,

han är en sköld för dem som flyr till honom.

6

30:6
5~Mos 4:2+
Lägg ingenting till hans ord,

så att han inte kan anklaga dig för lögn.

7Två saker ber jag dig om,

neka mig dem aldrig till min död:

8

30:8
Ps 119:291~Tim 6:8
håll falskhet och lögn ifrån mig,

och gör mig varken fattig eller rik.

Ge mig bara mitt beskärda bröd,

9

30:9
5~Mos 8:1232:15
gör mig varken så mätt att jag förnekar dig

och säger: »Vem är Herren?«

eller så utblottad att jag stjäl

och kränker min Guds namn.

10Förtala inte slaven hos hans herre,

då förbannar han dig och du får ditt straff.

11

30:11
2~Mos 21:17
Ords 20:20+
Det finns de som förbannar sin far

och inte välsignar sin mor.

12

30:12
Jes 1:16
30:12 Renhet.Det finns de som tror sig vara rena

men inte har tvättat av sig sin smuts.

13

30:13
Ords 6:17+
Det finns de som har stolta ögon

och kastar högmodiga blickar.

14Det finns de som har svärd till tänder

och knivar till käftar,

de vill äta de svaga ur landet,

de fattiga från deras jord.

15

30:15 f.
Ords 27:20+
30:15 Tre ting … fyra Se not till 6:16.Blodigeln har två döttrar: Mer! och Mer!

Tre ting är omättliga,

fyra säger aldrig: Nog!

16Dödsriket, det ofruktsamma skötet,

jorden som aldrig blir mätt på vatten

och elden som aldrig säger: Nog!

17

30:17
5~Mos 27:16
Ords 15:20
23:22
Syr 3:10–16
Den som ser hånfullt på sin far

och vägrar att lyda sin mor,

hans ögon skall ravinens korpar hacka ut

och örnens ungar äta upp.

18

30:18 f.
Vish 5:9–13
Tre ting övergår mitt förstånd,

fyra kan jag inte fatta:

1930:19 mannens väg i kvinnan Uttryckssättet antyder att det är samlag och avlande som avses. Det hebreiska ordet för »väg« får i detta fjärde fall den vanliga betydelsen »handlande«. Vad som förenar de fyra svårfattliga företeelserna i v. 18–19 är osäkert. De likartade bilderna i Vish 5:10 ff. tolkas där som att något påfallande plötsligt och på ett gåtfullt sätt är spårlöst borta.örnens väg över himlen,

ormens väg över klippan,

skeppets väg över havet

och mannens väg i kvinnan.

20Så gör äktenskapsbryterskan:

äter, torkar sig om munnen

och säger: Jag har inget ont gjort.

21Tre är det som får jorden att bäva,

fyra kan den inte uthärda:

22

30:22
Ords 19:10Pred 10:16
en slav som blir kung,

en odåga som lever gott,

2330:23 en förskjuten kvinna Uttrycket torde här avse en frånskild kvinna som blir gift på nytt; jfr 5 Mos 21:14; 24:1 ff.en förskjuten kvinna som blir gift

och en piga som tar sin matmors plats.

24Fyra är det som är små på jorden

och ändå visast bland de visa:

25

30:25
Ords 6:6–8
myran är utan styrka

men samlar sin föda om sommaren,

26klippgrävlingen är utan kraft

men bygger sitt bo i klyftorna,

27gräshoppan har ingen kung

men rycker fram i slutna led,

2830:28 ödlan Det är osäkert vilket djur som avses. Annan tolkning »spindeln«.ödlan kan fångas med händerna,

ändå finns den i kungens palats.

29Tre är det som rör sig ståtligt,

fyra som har ståtlig gång:

30lejonet, starkast bland djuren,

som inte viker för någon,

3130:31 Texten rekonstruerad med stöd av Septuaginta; MT obegriplig.den kråmande tuppen och bocken

och kungen i spetsen för sin här.

32

30:32 f.
Job 39:37
Ords 12:18
20:3
Har du förhävt dig, tanklöst

eller med avsikt – sätt handen för munnen!

33Ty som ost pressas fram ur mjölk

och blod pressas fram ur näsan,

så pressas fejd ur vrede.