Bibel 2000 (B2000)
2

Visheten som värn mot det onda

21Min son, om du tar emot mina ord

och bevarar mina bud inom dig,

2så att du lyssnar till visheten

och öppnar ditt hjärta för insikten,

3om du ropar på klokheten

och kallar på insikten,

4om du söker henne som man söker silver,

letar som efter en skatt,

5då skall du förstå vad gudsfruktan är

och vinna kunskap om Gud.

6Ty det är Herren som skänker vishet,

från hans mun kommer kunskap och insikt.

7Han har framgång i beredskap åt den redlige,

han är den oförvitliges sköld,

8han vakar över det rättas vägar

och skyddar sina trognas stigar.

9Då skall du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är,

det godas alla vägar.

10Visheten skall fylla ditt hjärta

och kunskapen ge dig glädje,

11klokheten skall värna dig

och insikten beskydda dig.

12Hon skall rädda dig från det ondas väg,

från dem som förvränger sanningen,

13som lämnar den rätta vägen

och vandrar på mörkrets stigar,

14som gör det onda med glädje

och finner nöje i allt ont och förvänt,

15som följer slingriga stigar

och går på villovägar.

16Hon skall rädda dig från den främmande kvinnan,

från henne som talar så förföriskt,

17som har övergett sin ungdoms vän

och glömt förbundet med sin Gud.

18Hennes hus sjunker ner i dödsriket,

hennes väg för till skuggornas boning.

19Den som går till henne kommer aldrig åter,

han finner aldrig livets vägar.

20Håll dig därför till de godas väg

och följ de rättfärdigas stigar.

21Ty de rättrådiga skall bo i landet,

de oförvitliga får stanna där.

22Men de onda skall utrotas ur landet,

de trolösa ryckas bort därifrån.

3

Vishet och gudsfruktan

31Min son, glöm inte vad jag har lärt dig,

bevara mina bud i ditt hjärta.

2Hög ålder och ett långt liv,

frid och välgång skall de ge dig.

3Låt godhet och sanning förbli hos dig.

Bind dem kring din hals,

skriv dem på ditt hjärtas tavla.

4Då blir du uppskattad för din klokhet

av både Gud och människor.

5Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta

och lita inte till ditt eget förstånd.

6Tänk på honom var du än går,

så skall han jämna vägen för dig.

7Tyck inte att du själv är vis,

frukta Herren och fly det onda.

8Det ger hälsa åt din kropp,

kraft åt alla dess ben.

9Ära Herren med allt du äger

och med det första av din skörd.

10Då skall dina lador fyllas av säd

och presskaren flöda över av vin.

11Förkasta inte Herrens fostran, min son,

känn inte avsky för hans tuktan,

12ty Herren tuktar den han älskar

och agar den son han har kär.

Vishetens välsignelser

13Lycklig den som funnit vishet,

den som nått fram till insikt.

14Ty visheten är mer värd än silver,

den vinst hon ger är bättre än guld.

15Hon är dyrbarare än pärlor,

inga skatter går upp mot henne.

16I sin högra hand har hon långt liv,

i sin vänstra rikedom och ära.

17Hennes vägar är ljuvliga att gå,

alla hennes stigar är trygga.

18För dem som håller sig till henne

är hon ett livets träd —

lycklig den som håller fast vid henne.

19Med vishet lade Herren jordens grund,

han spände upp himlen med insikt.

20Hans kunskap öppnade djupets flöden

och fick molnen att fälla sin dagg.

21Bevara omdöme och klokhet, min son,

släpp dem inte ur sikte.

22De skall skänka dig liv

och bli ett smycke för din hals.

23Då kan du vandra trygg,

du kommer inte att snava.

24Du kan gå till vila utan fruktan,

lägga dig och sova lugnt

25utan rädsla för den oväntade fasan,

stormen som drabbar de onda.

26Ty Herren skall ge dig tillförsikt

och bevara din fot för snaran.

Godhet mot medmänniskan

27Neka ingen en skälig gåva

när det står i din makt att hjälpa.

28Om du har något, svara då inte din broder:

»Kom tillbaka i morgon, då skall du få.«

29Anstifta inget ont mot din broder,

som tror sig bo trygg i din närhet.

30Tvista inte med någon utan fog,

med en som inte har gjort dig något ont.

31Avundas inte våldsverkaren,

slå inte in på de vägar han går.

32Herren avskyr den som är falsk,

men de rättrådiga har hans vänskap.

33Herren förbannar den ondes hus,

men de rättfärdigas hem välsignar han.

34Smädare smädar han,

men de ödmjuka visar han nåd.

35Ära vinner de visa,

dårarna hopar skam.

4

Maning till vishet

41Hör er fars förmaningar, barn,

lyssna och kom till insikt.

2God är den lärdom jag ger er,

glöm inte min undervisning.

3När jag själv var ett barn hos min far,

en liten pojke, min mors ende son,

4lärde han mig: Håll fast vid mina ord,

följ mina bud så får du leva.

5Förvärva vishet, förvärva insikt,

glöm aldrig vad jag sagt och vik inte av från det.

6Överge inte visheten, hon skall bevara dig,

älska henne, hon skall skydda dig.

7Vishet är viktigast, förvärva vishet,

ge allt du äger för att förvärva insikt.

8Håll henne högt, så upphöjer hon dig,

omfamna henne, så ger hon dig ära.

9Hon skall kröna dig med sin sköna krans,

skänka dig en ståtlig krona.

10Lyssna, min son, ta emot mina ord,

så får du leva länge.

11Vishetens väg lär jag dig,

jag leder dig på rätta stigar.

12Där kan du gå utan att möta hinder,

springa utan att snava.

13Håll alltid fast vid den fostran du fått,

ta vara på den, ty den är ditt liv.

14Följ inte de ondas väg,

slå inte in på de gudlösas stig,

15undvik den, gå den inte,

vik åt sidan och gå förbi.

16De kan inte sova om de inte gjort något ont,

sömnen flyr dem om de inte fått någon på fall.

17De äter brottets bröd

och dricker våldets vin.

18De rättfärdigas stig är som gryningens ljus,

som växer tills dagen är full,

19men de ondas väg är som mörkret,

de vet inte var de kan snava.

20Min son, lyssna till vad jag säger,

hör noga på mina ord.

21Släpp dem aldrig ur sikte,

bevara dem djupt i ditt hjärta.

22Ty de ger liv åt den som finner dem

och läkedom åt hela hans kropp.

23Mer än allt annat — vakta ditt hjärta,

ty hjärtat styr ditt liv.

24Låt aldrig din mun tala falska ord,

avhåll din tunga från svek.

25Rikta blicken rakt framåt,

se på det som ligger framför dig.

26Ge akt på var du sätter foten,

så vandrar du alltid på fast mark.

27Vik inte av åt höger eller vänster,

håll dig borta från det onda.