Bibel 2000 (B2000)
3

Vishet och gudsfruktan

31

3:1–8
Ords 3:16
4:4,10
7:2
8:35
9:11
3:1 f.
3~Mos 18:5Ords 10:27
11:19
19:16
21:21
22:4
Min son, glöm inte vad jag har lärt dig,

bevara mina bud i ditt hjärta.

2Hög ålder och ett långt liv,

frid och välgång skall de ge dig.

3

3:3
5~Mos 6:6–8
Ords 6:21
7:3
Jer 31:33
Låt godhet och sanning förbli hos dig.

Bind dem kring din hals,

skriv dem på ditt hjärtas tavla.

4Då blir du uppskattad för din klokhet

av både Gud och människor.

5

3:5
Ords 28:26
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta

och lita inte till ditt eget förstånd.

6Tänk på honom var du än går,

så skall han jämna vägen för dig.

7

3:7
Ords 26:12
Jes 5:21
Rom 12:16
Tyck inte att du själv är vis,

frukta Herren och fly det onda.

8Det ger hälsa åt din kropp,

kraft åt alla dess ben.

9

3:9
2~Mos 23:19
Ära Herren med allt du äger

och med det första av din skörd.

10Då skall dina lador fyllas av säd

och presskaren flöda över av vin.

11

3:11 f.
5~Mos 8:5
Job 5:17
Ords 13:24
Heb 12:5Upp 3:19
Förkasta inte Herrens fostran, min son,

känn inte avsky för hans tuktan,

12ty Herren tuktar den han älskar

och agar den son han har kär.

Vishetens välsignelser

13Lycklig den som funnit vishet,

den som nått fram till insikt.

14

3:14 f.
Job 28:15–1916:16
20:15
Vish 7:8
Ty visheten är mer värd än silver,

den vinst hon ger är bättre än guld.

15

3:15
Ords 31:10
Hon är dyrbarare än pärlor,

inga skatter går upp mot henne.

16

3:16
Ords 3:1–8+
I sin högra hand har hon långt liv,

i sin vänstra rikedom och ära.

17Hennes vägar är ljuvliga att gå,

alla hennes stigar är trygga.

18

3:18
1~Mos 2:9Ords 11:30
13:12
15:4
3:18 livets träd I Ords en återkommande bild för ett harmoniskt och lyckosamt liv.För dem som håller sig till henne

är hon ett livets träd –

lycklig den som håller fast vid henne.

19

3:19 f.
Jer 10:1251:15
Med vishet lade Herren jordens grund,

han spände upp himlen med insikt.

20Hans kunskap öppnade djupets flöden

och fick molnen att fälla sin dagg.

21Bevara omdöme och klokhet, min son,

släpp dem inte ur sikte.

22

3:22
Ords 1:9
De skall skänka dig liv

och bli ett smycke för din hals.

23

3:23
Ords 4:12
Då kan du vandra trygg,

du kommer inte att snava.

24

3:24 f.
Ps 4:9
91:5
Ords 6:22
Du kan gå till vila utan fruktan,

lägga dig och sova lugnt

25utan rädsla för den oväntade fasan,

stormen som drabbar de onda.

26Ty Herren skall ge dig tillförsikt

och bevara din fot för snaran.

Godhet mot medmänniskan

27

3:27 f.
Tob 4:6Syr 4:1–4
Matt 5:42
Neka ingen en skälig gåva

när det står i din makt att hjälpa.

28Om du har något, svara då inte din broder:

»Kom tillbaka i morgon, då skall du få.«

29Anstifta inget ont mot din broder,

som tror sig bo trygg i din närhet.

30Tvista inte med någon utan fog,

med en som inte har gjort dig något ont.

31

3:31
Ps 37:1
Ords 23:17
24:1,19
Syr 9:11
Avundas inte våldsverkaren,

slå inte in på de vägar han går.

32Herren avskyr den som är falsk,

men de rättrådiga har hans vänskap.

33

3:33
3~Mos 26:3
Herren förbannar den ondes hus,

men de rättfärdigas hem välsignar han.

34

3:34
Job 22:29
Jes 66:2
Syr 3:18
Jak 4:6
1~Pet 5:5
Smädare smädar han,

men de ödmjuka visar han nåd.

35Ära vinner de visa,

dårarna hopar skam.