Bibel 2000 (B2000)
29

291

29:1
Ords 6:15
Den som tuktas ofta och ändå är stursk

skall krossas plötsligt och ohjälpligt.

2

29:2
Ords 11:10+
När de rättfärdiga är många gläder sig folket,

när de onda härskar suckar folket.

3

29:3
Ords 10:16:26
Syr 9:6
Den som älskar vishet ger sin far glädje,

den som går till horor gör av med förmögenheten.

4

29:4
Ords 16:1228:16
Med rättvisa bygger kungen upp landet,

den som ökar pålagorna ödelägger det.

5Den som smickrar sin nästa

lägger ut ett nät för hans fötter.

6

29:6
Ords 5:22+
Den gudlöse snärjs i sin synd,

men den rättfärdige kan glädjas och jubla.

7

29:7
Ords 31:9
Den rättfärdige sörjer för de svagas rätt,

den onde saknar all insikt.

8Hädare hetsar upp hela staden,

de visa får vreden att lägga sig.

9När den vise drar dåren inför rätta

blir det skrik och skratt och ingen ordning.

10De blodtörstiga hatar den oskyldige,

men de rättrådiga skyddar hans liv.

11

29:11
Ords 12:16+
Dåren ger luft åt sin vrede,

den vise behärskar sig.

12

29:12
Syr 10:2
En härskare som lyssnar på lögner

får idel skurkar i sin tjänst.

13

29:13
Ords 22:2+
Fattig och förtryckare lever sida vid sida,

åt båda ger Herren ögonens ljus.

14

29:14
Ords 16:12+
När kungen dömer de svaga rättvist

skall hans tron bestå för alltid.

15

29:15
Ords 13:24+
Tuktan med käppen ger vishet,

men en ouppfostrad pojke är en skam för sin mor.

16

29:16
Ps 91:8
När de onda frodas, frodas synden,

men de rättfärdiga skall se deras fall.

17

29:17
Ords 13:24+
Tukta din son, så gör han dig nöjd

och fyller dig med välbehag.

18Utan profeter förvildas folket,

lycklig den som håller lagen.

19Ord fostrar ingen slav,

han förstår men lyder inte.

20

29:20
Ords 10:1926:12
Ser du en som pratar i tid och otid –

det är mera hopp om en dåre.

2129:21 uppstudsig Det hebreiska ordets betydelse osäker.Om en slav skäms bort från ungdomen

blir han uppstudsig med tiden.

22

29:22
Ords 12:16Jak 1:19
En argsint man vållar gräl,

den hetlevrade förbryter sig ofta.

23

29:23
Ords 11:2Matt 23:12+
Högmod leder till förödmjukelse,

men den ödmjuke vinner ära.

24

29:24
3~Mos 5:1
29:24 han hör förbannelsen Den som känner till ett brott är skyldig att vittna om detta, annars drabbas han av den förbannelse som läses upp vid rättegången. Hälaren har vetskap om brottet och är samtidigt delaktig i det. Om han då avstår från att vittna drabbas han av förbannelsen. Jfr 3 Mos 5:1.Hälaren är sin egen fiende,

han hör förbannelsen men tiger.

25Fruktan för människor blir en snara,

men den som litar på Herren får skydd.

26Många söker företräde hos härskaren,

men av Herren får var man sin rätt.

27Missdådaren är vidrig för de rättfärdiga,

den redbare är vidrig för de onda.