Bibel 2000 (B2000)
28

281Den onde flyr fast ingen jagar honom,

den rättfärdige är orädd som ett lejon.

2Ett land i uppror får många härskare,

den kloke och erfarne skapar varaktig ordning.

3En storman som förtrycker de svaga

är ett slagregn som fördärvar grödan.

4De som överger lagen prisar syndaren,

de som håller fast vid lagen bekämpar honom.

5Gudlösa människor inser inte vad det rätta är,

men de som söker Herren har insikt i allt.

6Bättre fattig och oförvitlig

än rik på orätt väg.

7En förståndig son håller fast vid lagen,

den som sitter bland rumlare skämmer ut sin far.

8Den som ökar sin rikedom genom ocker och räntor

samlar åt den som hjälper de fattiga.

9När en man vägrar lyssna till lagen

blir även hans bön något avskyvärt.

10Den som lurar de redliga vilse,

han faller i sin egen grop;

det goda tillfaller den oförvitlige.

11Den rike tycker att han är klok,

en fattig med insikt genomskådar honom.

12De rättfärdigas triumf firas med prakt och glans,

när de onda tar makten håller folk sig undan.

13Att dölja sina brott ger ingen framgång,

den som bekänner och ångrar sig blir benådad.

14Lycklig den som alltid fruktar,

den som förhärdar sig störtar i olycka.

15Som ett rytande lejon, en slående björn

är en ond härskare över ett svagt folk.

16En oförståndig furste ökar förtrycket,

den som skyr rofferi får leva länge.

17Den som tyngs av blodskuld

skall vara på flykt intill döden:

ingen får hjälpa honom.

18Den oförvitlige kan vandra trygg,

den som tar orätta vägar faller i gropen.

19Den som odlar sin jord får äta sig mätt,

den som jagar efter tomhet mättas med fattigdom.

20En pålitlig man blir rikt välsignad,

den som snabbt vill bli rik får sitt straff.

21Att vara partisk är aldrig rätt,

men somliga gör orätt för en brödbit.

22Den girige ränner efter rikedom,

han vet inte att nöden hinner upp honom.

23Den som tillrättavisar uppskattas mer

än den som bara kommer med smicker.

24Den som plundrar sin far och mor

och säger: »Det är inget brott!«

han är en dråpares like.

25Snikenhet skapar tvist,

att lita på Herren ger rik lön.

26En dåre är den som litar på eget förnuft,

den som följer visheten går säker.

27Den som ger åt de fattiga skall ingenting sakna,

den som vänder bort blicken förbannas av många.

28När de onda tar makten gömmer sig folk,

när de faller blir de rättfärdiga många.