Bibel 2000 (B2000)
25

FJÄRDE SAMLINGEN (kap. 25–29)

251Också detta är ordspråk av Salomo, samlade av Hiskias, Juda kungs, män.

2Guds ära ligger i att dölja,

kungens i att utforska.

3Himlens höjd och jordens djup

och kungens tankar — ingen kan utforska dem.

4Bort med slaggen ur silvret,

så lyckas silversmeden med sitt kärl.

5Bort med de onda från kungens närhet,

så befäster rättfärdighet hans tron.

6Förhäv dig inte inför kungen,

ställ dig inte på de mäktigas plats.

7Det är bättre att han säger: »Stig hit fram!«

än att du får träda tillbaka för en storman.

Vad du sett med dina ögon

8skall du inte genast sprida ut,

ty vad skall du sedan göra,

om din broder visar att du tog fel?

9Gör upp med din broder,

men röj inte en annans hemlighet,

10ty den som hör det kommer att klandra dig,

och ditt skvaller kan inte kallas åter.

11Som guldäpplen i silverinfattning

är ord som yttras i rättan tid.

12Som en ring av guld, som ett gyllene smycke

är den vises förmaning i ett uppmärksamt öra.

13Som svalkande snö en dag i skörden

är ett pålitligt bud för den som skickar honom.

Han ger sin herre friska krafter.

14Moln och vind men inget regn,

så är skryt om gåvor man aldrig ger.

15Tålamod beveker härskare,

mild tunga bräcker ben.

16Hittar du honung, så ät inte mer än lagom,

får du för mycket kräks du.

17Besök inte din vän för ofta,

får han för mycket av dig tål han dig inte.

18En klubba, ett svärd, en vass pil

är den som vittnar falskt mot sin vän.

19En ruttnande tand, en snubblande fot

är förtröstan på en svekfull i nödens stund.

20Som att hälla syra i sår

är det att sjunga för ett sorgset hjärta.

21Är din fiende hungrig, ge honom bröd,

är han törstig, ge honom vatten.

22Då samlar du glödande kol på hans huvud

och Herren skall ge dig din lön.

23Nordanvind för med sig regn

och vredgad uppsyn förstuckna ord.

24Bättre bo i en vrå på taket

än dela hus med en grälsjuk hustru.

25Som friskt vatten för en torr strupe

är goda nyheter från fjärran land.

26En källa som grumlas, en brunn som förorenas

är en rättfärdig som ger vika för en syndare.

27För mycket honung är inte nyttigt;

var sparsam med berömmande ord.

28Som en stad med nedrivna murar

är en man utan självbehärskning.

26

261Som snö om sommaren och regn vid skörden,

lika illa passar ära för dåren.

2Som den flaxande sparven, som svalan i flykt

är en grundlös förbannelse som far förbi.

3Piska åt hästen, betsel åt åsnan

och ris åt dårens rygg!

4Svara inte dåren på hans eget dumma sätt,

då kan du själv bli likadan.

5Svara dåren på hans eget dumma sätt,

annars kan han tro att han är klok.

6Den som sänder bud med en dåre

hugger benen av sig och utmanar olyckan.

7Kraftlösa som den lames ben

blir ordspråk i dårens mun.

8Som att binda fast stenen i slungan

är det att ge dåren ära.

9Som en törntagg i handen på den druckne

blir ordspråk i dårens mun.

10En skytt som sårar alla som går förbi

är den som lejer dåren och drinkaren.

11Hunden vänder om till sin spya,

och dåren gör om sin dumhet.

12Ser du en man som tror att han är klok —

det är mer hopp om dåren än om honom.

13Den late säger: »Det är ett vilddjur på vägen,

det är ett lejon på gatan!«

14Dörren vänder sig på gångjärnet,

den late vänder sig på sängen.

15Den late sticker handen i skålen

men orkar inte föra den till munnen.

16Den late tror att han är klokare

än sju som ger vettiga svar.

17Som att dra en hund i örat

är det att brusa upp vid andras gräl.

18Lik en galning som skickar i väg

bränder och pilar och död

19är den som lurar sin vän

och sedan säger: Jag skämtade bara!

20När veden är slut slocknar elden,

när baktalaren gått dör grälet ut.

21Kol för glöden, ved för elden

och en grälmakare för att striden skall flamma.

22Baktalarens ord är som läckerheter,

de slinker ner i människans inre.

23Som glasyr över lera

är smicker på tungan och ondska i hjärtat.

24Ovännen har hycklande ord på läpparna,

i sitt inre gömmer han svek.

25Han talar så vackert, men tro honom inte!

Sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta.

26Han kan förställa sig och dölja sitt hat,

men hans ondska skall bli uppenbar för alla.

27Den som gräver en grop faller själv däri,

den som vältrar upp en sten får den över sig.

28Lögnaren hatar dem han skadar,

smickraren vållar fördärv.

27

271Yvs inte över morgondagen,

du vet inte vad den bär i sitt sköte.

2Låt en annan prisa dig, inte din egen mun,

en främmande, inte dina egna läppar.

3Stenen är tung, sanden en börda,

men tyngre att bära är dårens ilska.

4Vreden är grym, raseriet en stormflod,

men vem håller stånd mot svartsjukan?

5Bättre öppen kritik

än dold kärlek.

6Vännens örfil är ärligt menad,

fiendens kyssar vill bedra.

7Den mätte ratar den finaste honung,

den hungrige finner det beska sött.

8Lik en fågel långt från sitt bo

är en människa långt från sitt hem.

9Olja och rökelse gör hjärtat glatt,

vänskapens sötma ger själen kraft.

10Överge inte din och din fars vän,

gå inte till din bror när du själv är i nöd.

Bättre nära granne än fjärran frände.

11Bli vis, min son, så gör du mig lycklig,

och jag kan ge mina belackare svar på tal.

12Den kloke ser faran och tar skydd,

den oerfarne trampar på och får sitt straff.

13Ta manteln från den som borgat för en främling,

kräv pant då det gäller en okänd.

14Välsignar man någon högljutt

tidigt om morgonen,

tas det som en förbannelse.

15Som evigt takdropp en regnig dag,

så är en gnatig hustru.

16Att hejda henne är som att hejda vinden,

som att gripa olja med handen.

17Järn ger skärpa åt järn,

människa åt människa.

18Den som vårdar fikonträdet får äta dess frukt,

den som sköter om sin herre blir ärad.

19Som anletsdragen präglar det yttre,

så präglar hjärtat människan.

20Dödsriket och avgrunden är omättliga,

och omättliga är människans ögon.

21Silver prövas i degeln och guld i ugnen,

och människan döms efter sitt rykte.

22Stöt dåren i morteln,

krossa honom bland kornen —

dårskapen går inte ur honom.

23Håll reda på hur fåren har det,

ta väl hand om dina hjordar.

24Inte består skatter för evigt

eller rikedom släktled efter släktled.

25Men när nytt gräs kommer upp efter slåttern

och fodret samlas in från bergen,

26då har du lamm som ger kläder

och bockar så att du kan köpa mark

27och getmjölk nog till föda åt dig själv,

till föda åt din familj

och till dina pigors uppehälle.