Bibel 2000 (B2000)
25

FJÄRDE SAMLINGEN (kap. 25–29)

251Också detta är ordspråk av Salomo, samlade av Hiskias, Juda kungs, män.

2Guds ära ligger i att dölja,

kungens i att utforska.

3Himlens höjd och jordens djup

och kungens tankar — ingen kan utforska dem.

4Bort med slaggen ur silvret,

så lyckas silversmeden med sitt kärl.

5Bort med de onda från kungens närhet,

så befäster rättfärdighet hans tron.

6Förhäv dig inte inför kungen,

ställ dig inte på de mäktigas plats.

7Det är bättre att han säger: »Stig hit fram!«

än att du får träda tillbaka för en storman.

Vad du sett med dina ögon

8skall du inte genast sprida ut,

ty vad skall du sedan göra,

om din broder visar att du tog fel?

9Gör upp med din broder,

men röj inte en annans hemlighet,

10ty den som hör det kommer att klandra dig,

och ditt skvaller kan inte kallas åter.

11Som guldäpplen i silverinfattning

är ord som yttras i rättan tid.

12Som en ring av guld, som ett gyllene smycke

är den vises förmaning i ett uppmärksamt öra.

13Som svalkande snö en dag i skörden

är ett pålitligt bud för den som skickar honom.

Han ger sin herre friska krafter.

14Moln och vind men inget regn,

så är skryt om gåvor man aldrig ger.

15Tålamod beveker härskare,

mild tunga bräcker ben.

16Hittar du honung, så ät inte mer än lagom,

får du för mycket kräks du.

17Besök inte din vän för ofta,

får han för mycket av dig tål han dig inte.

18En klubba, ett svärd, en vass pil

är den som vittnar falskt mot sin vän.

19En ruttnande tand, en snubblande fot

är förtröstan på en svekfull i nödens stund.

20Som att hälla syra i sår

är det att sjunga för ett sorgset hjärta.

21Är din fiende hungrig, ge honom bröd,

är han törstig, ge honom vatten.

22Då samlar du glödande kol på hans huvud

och Herren skall ge dig din lön.

23Nordanvind för med sig regn

och vredgad uppsyn förstuckna ord.

24Bättre bo i en vrå på taket

än dela hus med en grälsjuk hustru.

25Som friskt vatten för en torr strupe

är goda nyheter från fjärran land.

26En källa som grumlas, en brunn som förorenas

är en rättfärdig som ger vika för en syndare.

27För mycket honung är inte nyttigt;

var sparsam med berömmande ord.

28Som en stad med nedrivna murar

är en man utan självbehärskning.