Bibel 2000 (B2000)
25

FJÄRDE SAMLINGEN (kap. 25–29)

25125:1 Samlingen 25–29 påminner om 10:1–22:16. Några ordspråk är grupperade efter innehåll, t.ex. 26:3–12 om dåren och 26:13–16 om den late. En del ordspråk kan gå tillbaka till Salomos tid. Samlingen som helhet kan vara tillkommen under kung Hiskias tid (715–696 f.Kr.).Också detta är ordspråk av Salomo, samlade av Hiskias, Juda kungs, män.

2Guds ära ligger i att dölja,

kungens i att utforska.

3

25:3
Job 38:4Ords 30:4
Jes 40:12
Himlens höjd och jordens djup

och kungens tankar – ingen kan utforska dem.

4Bort med slaggen ur silvret,

så lyckas silversmeden med sitt kärl.

5

25:5
Ords 16:12+
Bort med de onda från kungens närhet,

så befäster rättfärdighet hans tron.

6

25:6 f.
Syr 7:413:9Luk 14:7–11
Förhäv dig inte inför kungen,

ställ dig inte på de mäktigas plats.

7Det är bättre att han säger: »Stig hit fram!«

än att du får träda tillbaka för en storman.

Vad du sett med dina ögon

8skall du inte genast sprida ut,

ty vad skall du sedan göra,

om din broder visar att du tog fel?

9

25:9
Ords 11:13Syr 19:4
Gör upp med din broder,

men röj inte en annans hemlighet,

10ty den som hör det kommer att klandra dig,

och ditt skvaller kan inte kallas åter.

11

25:11
Ords 15:23
25:11 silverinfattning Grundtextens innebörd osäker.25:11 i rättan tid Grundtextens innebörd osäker. Annan tolkning »träffande«.Som guldäpplen i silverinfattning

är ord som yttras i rättan tid.

12Som en ring av guld, som ett gyllene smycke

är den vises förmaning i ett uppmärksamt öra.

13

25:13
Ords 13:17
Som svalkande snö en dag i skörden

är ett pålitligt bud för den som skickar honom.

Han ger sin herre friska krafter.

14Moln och vind men inget regn,

så är skryt om gåvor man aldrig ger.

15

25:15
Ords 15:1
Pred 10:4
Tålamod beveker härskare,

mild tunga bräcker ben.

16

25:16
Ords 25:27
Hittar du honung, så ät inte mer än lagom,

får du för mycket kräks du.

17Besök inte din vän för ofta,

får han för mycket av dig tål han dig inte.

18

25:18
Ords 24:28
En klubba, ett svärd, en vass pil

är den som vittnar falskt mot sin vän.

19En ruttnande tand, en snubblande fot

är förtröstan på en svekfull i nödens stund.

2025:20 Rättelse; MT har i början av versen ytterligare fyra ord som tycks vara en förvanskad upprepning av de sista orden i v. 19.25:20 hälla syra i sår Grundtextens innebörd osäker.Som att hälla syra i sår

är det att sjunga för ett sorgset hjärta.

21

25:21 f.
Matt 5:44
Rom 12:20
Är din fiende hungrig, ge honom bröd,

är han törstig, ge honom vatten.

22Då samlar du glödande kol på hans huvud

och Herren skall ge dig din lön.

2325:23 och vredgad uppsyn förstuckna ord Eller »och förstuckna ord vredgad uppsyn«.Nordanvind för med sig regn

och vredgad uppsyn förstuckna ord.

24

25:24
Ords 21:9+
Bättre bo i en vrå på taket

än dela hus med en grälsjuk hustru.

25

25:25
Ords 15:30
Som friskt vatten för en torr strupe

är goda nyheter från fjärran land.

26En källa som grumlas, en brunn som förorenas

är en rättfärdig som ger vika för en syndare.

27För mycket honung är inte nyttigt;

var sparsam med berömmande ord.

28

25:28
Ords 16:32+
Som en stad med nedrivna murar

är en man utan självbehärskning.